SW-ers in de regio Arnhem: ‘Wij willen dat het werk beter wordt”

Van 22 februari 2017 00:00 tot 22 februari 2017 00:00

SW-ers in de regio Arnhem: ‘Wij willen dat het werk beter wordt”

In drie sessies bezochten woensdag bijna 200 FNV-leden levendige bijeenkomsten over de toekomst van hun werk bij de sociale werkvoorziening. Bij de kwekerij in Bemmel, de beschut locatie in Arnhem en in het Afdelingskantoor Arnhem (Rijnpoortgebouw) werden ook nieuwe leden ingeschreven en meldden zich nieuwe actievoerders aan.

Leden van de Bedrijfsledengroep Presikhaaf Bedrijven, die al drie jaar in actie zijn, legden verantwoording af over de inzet richting de lokale politiek en gaven informatie over de stand van zaken. Nu duidelijk is geworden dat het bedrijf wordt opgeheven, en de onderhandelingen over verkoop aan een private partij zijn mislukt, slaat de onrust op de werkvloer toe.

De werknemers gaven inbreng over wat zij vinden dat er beter moet en welke afspraken met gemeenten moeten worden gemaakt over een overgang naar nieuwe SW-organisaties. Het bieden van passend werk, het organiseren van een vangnet als werk wegvalt, het bieden van opleidingen en garanties over het behoud van de werkplek werden vaak genoemd.

“Samengevat willen wij dat het beter wordt voor de mensen. Ook voor de nieuwe werknemers die gaan werken vanuit de Participatiewet willen wij afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden en baangaranties, zodat zij niet in draaideurconstructies zonder loon terechtkomen”, stelt bestuurder Paul Lempens. Leden zegden hun steun toe voor de aanpak. In de komende maanden zal duidelijk worden welke keuzes gemeenten gaan maken. De FNV zal de zorgen van de mensen zichtbaar blijven maken richting politiek.

 

CONTACTADRES

Guido Janssen
Secretaris Bedrijfsledengroep WSW
Lokaal FNV Arnhem
E-mail: wjp.janssen@me.com
Telefoon: 06 438 717 30

undefined

undefined

undefined 

 

 

 

Deel deze Activiteit