Workers memorial Day 28 april 2018 Amsterdam

Workers memorial Day 28 april 2018 Amsterdam

30 apr 2018 - Rob Marijnissen

Workers memorial Day 28 april 2018 Amsterdam

Workers memorial Day 28 april 2018 Amsterdam

Het was de tweede keer dat we als FNV in Amsterdam deze dag organiseerden. In andere landen is het al een langere traditie die steviger is neergezet. Dat het nodig is dat we dat in Nederland ook doen, blijkt uit de inhoud van de verschillende sprekers die we hadden en het gesprek met de rest van de aanwezigen dat daarna plaats vond. Volgend jaar gaan we het weer doen.

Namens het hoofdbestuur van de FNV onthulde Gerben van der Meulen een plaquette naast de replica van het beeld de Granieten Werker. Het originele beeld verhuisde van het oude hoofdkantoor aan de Naritaweg naar het nieuwe hoofdkantoor aan de Hertogswetering in Utrecht.
Gerben zelf als nabestaande van zijn overleden partner door haar werk overleden, sprak uit eigen ervaring en was er nog steeds na al die jaren zeer bewogen over. Dat doet wat met mensen in je naaste omgeving als je na je werk niet meer thuis komt.

Ook Klaas Zwart als bestuurder van de Stichting Arbeidsongevallen benadrukte dat de zorg voor de nabestaanden meer aandacht verdient. Veel mensen waarvan hun naaste is overleden komen voor zeer onverwachte zaken te staan. Naast het weer op de rit krijgen van hun eigen leven, hebben ze regelmatig te maken met praktijken van verzekeraars die liever niet willen uitkeren en alle overtredingen van de regels aangrijpen om hun belang voorop te zetten.

De vakbeweging is vanaf het begin van haar bestaan druk geweest om de arbeidsrisico’s te beperken, omdat niet alleen overlijden maar ook zwaar gehandicapt door het leven moeten haar tol eist en heel vaak alle risico op de schouders van de werkende wordt gelegd. Door goede organisatie hebben we heel wat bereikt, maar nog lang niet afdoende.
Ieder jaar sterven er in Nederland 4.100 werknemers als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Wereldwijd gaat het zelfs om 2,3 miljoen mensen. Om de belangen van de nabestaanden beter te kunnen behartigen heeft de FNV samen met andere bonden de stichting Arbeidsongevallen opgericht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van deze stichting: http://www.stichtingarbeidsongevallen.nl/

Maarten Balthussen als maaltijdbezorger heeft inmiddels letsel aan beide knieën en een aantal gekneusde ribben opgelopen. Ook al ben ik van de maaltijdbezorgers een van de oudere en dus wat voorzichtiger toch loop je aardig wat risico in het verkeer als fietser. Ja en nu bij Deliveroo feitelijk een vorm van stukloon is ingevoerd in de vorm van een ZZP contract worden de risico’s groter. Mijn collega’s gaan harder fietsen om voldoende inkomen te realiseren. Heel veel collega’s staan daar niet erg bij stil en zijn niet aangesloten bij een vakbond. We hebben een begin gemaakt door de oprichting van een actiecomité bij Deliveroo waar de FNV een goede rol in speelt. Wij gaan door.

In de gesprekken die we na afloop hebben, wordt benadrukt wat het belang is van de vakbond op de werkvloer. Dat er namens de werknemers iemand met de directie spreekt om betere informatie over de risico’s en maatregelen te eisen: Is een helm niet een vereiste? Hoe vervelend dat ook is voor de maaltijdbezorgers zelf. Hoe vervelend het is dat jij na een rit niet meer thuiskomt, wordt niet bij stil gestaan. Jouw baas en je vakbond zouden moeten afspreken dat dit verplicht wordt gesteld.

Rondom de pensioenen is heel wat aan de hand en zijn ondermeer door de FNV eisen gesteld om mensen in zware beroepen o.a. door nachtarbeid eerder te laten stoppen met werken. Het is zeer onrechtvaardig dat iemand met een wat lagere opleiding en zwaar werk een korter leven beschoren is. Ook dat is een arbeidsrisico dat ingeperkt moet worden.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht