Vakbondscafe 14 december 2017 “Heel Amsterdam van het gas af maar wel sociaal”.

Vakbondscafe 14 december 2017 “Heel Amsterdam van het gas af maar wel sociaal”.

21 dec 2017 - Rob Marijnissen

Vakbondscafe 14 december 2017 “Heel Amsterdam van het gas af maar wel sociaal”.

Vakbondscafe 14 december 2017 “Heel Amsterdam van het gas af maar wel sociaal”.

We hadden twee inspirerende inleidingen van Patrick van der Klink van de Klimaatwerkgroep van de FNV en Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker van de Woonbond. Ruim 30 mensen hebben een geanimeerde discussie gevoerd en we kregen als FNV complimenten van de aanwezigen over dat we het thema aan de orde hebben gesteld.

Dit is geen volledig verslag van de inleidingen en de discussie maar toch vermeld ik hier een aantal opmerkelijke zaken die we in de media niet vaak tegenkomen.
Als we de CO2 uitstoot niet weten te verminderen en nog laten stijgen is de verwachting dat de gemiddelde temperatuur met 4 graden gaat stijgen. Dit is een gemiddelde temperatuur en betekent bijvoorbeeld voor Afrika dat het daar met 8 graden gaat stijgen waardoor de meeste delen van dat continent onleefbaar zullen worden. De gevolgen zijn dan nauwelijks te overzien.
De 60 grootste bedrijven van de wereld zijn verantwoordelijk voor 2/3 deel van de CO2 uitstoot in de wereld.

De urgentie is hoog. Het speelt nu en niet pas over 30 jaar. Als we binnen nu en 5 jaar de temperatuur onder de 1,5 graad opwarming houden hebben we 66% kans van slagen dat we de CO2 uitstoot in de wereld terug weten te dringen met zo’n 50%. Hiermee kunnen we eilandstaten redden en de schade in Afrika beperkt houden. Als we het langzamer doen bereiken we een temperatuurstijging rond de 2 graden, maar moeten we de CO2 uitstoot drastisch terugdringen in 20 jaar. Het kan maar dan moet het roer wel drastisch om.

De huidige warmtewet in Nederland is feitelijk een bescherming van de producenten, een staaltje van neo-liberaal beleid waardoor de invloed van ons, de overgrote meerderheid van de bevolking op het energiebeleid bemoeilijkt wordt. Dit vereist politieke verandering. Het nieuwe wetsvoorstel biedt enkele verbeteringen, maar nog ruim onvoldoende.
Opvallend in de discussie van het vakbondscafe was dat er nogal wat problemen te overwinnen zijn voor bewoners bij het huidige beleid van de energietransistie. Als individuele burger heb je nogal wat hobbels te overwinnen:

 • Waar haal ik het geld vandaan voor investeringen in mijn woning.
 • Hoe zet ik mijn verhuurder, de woningcorporatie onder druk zodat hij investeert in zonnepanelen en isolatie van de woning.
 • Is het technisch in mijn woning wel haalbaar.
 • Het warmtenet wordt uitgevoerd in Amsterdam door een commerciële monopolist waardoor de prijs voor energie hoog is en de oplossingen niet altijd afdoende bijvoorbeeld doordat de woning onvoldoende is geisoleerd.
 • Hoe heb ik als huurder invloed in mijn complex als een groot deel van de andere bewoners eigenaar is en samen met de woningcorporatie in de VVE het beleid bepaalt.
 • Waarom betaal ik zoveel energiebelasting en worden de grote energieverbruikers gesubsidieerd met miljarden per jaar.

In de stellingen die we daarna bespraken, kwam de richting waarin we de oplossingen moeten zoeken aan bod.

 • De gemeente Amsterdam moet afstand nemen van opvattingen dat marktwerking als een voor de hand liggend positieve kracht wordt gezien.
  Andere oplossingen zijn beter.
  In de discussie is gesteld dat Amsterdam moet stoppen met de verkoop van sociale woningen en dat het warmtenet in eigen beheer genomen moet worden. Energievoorziening is een nutsvoorziening en moet de overheid samen met de burgers in eigen handen nemen.
 • De gemeente moet blijven werken aan een warmtenet-infrastructuur als overgangsmaatregel tot we volledig duurzame energievoorziening hebben vonden de meesten. En moet betaalbaar zijn. Ze moet echter prioriteit geven aan een hele goede isolatie van woningen en de ontwikkeling van groene energie. Daar valt het meeste voordeel te halen.
  Zonder het verminderen van energieverbruik komen we er niet. Bovendien levert dat banen op en een lager energieverbuik is in het belang van de bewoners.
 • Het financieren van de energietransitie mag niet over de rug van de huishoudens worden uitgevoerd.
  Het uitgangspunt bij de energietransitie moet sociaal van aard zijn namelijk dat het eerlijk en collectief wordt aangepakt in het algemeen belang.
  De multinationals zijn de verantwoordelijken voor de hoge CO2 uitstoot. Alle grote bedrijven krijgen per jaar 7,6 miljard subsidie aan niet betaalde energiebelasting. Zij moeten over de brug komen om de energietransitie te kunnen financieren.
 • Klimaatverandering is veroorzaakt door winst-gerichte economische systemen die de maatschappelijke prijs van de vervuiling niet betalen.
  In principe konden veel mensen zich daarin vinden, maar met de kanttekening dat in andere maatschappelijke systemen ook vervuiling plaats heeft gevonden. Er moet ten alle tijden een groen beleid gevoerd worden.
 • Het is van enorm belang dat actieve bewoners en hun organisaties als de Woningbond en de FNV hun invloed blijven uitoefenen op het beleid van woningcorporaties, bedrijven en de overheid voor een duurzaam en sociaal woningbeleid. Zonder de inzet van georganiseerde bewoners krijgen we een ander beleid niet voor elkaar.

Een aantal mensen hebben zich aan het eind van de bijeenkomst opgegeven om betrokken te blijven bij dit onderwerp. De landelijke werkgroep Klimaat van de FNV biedt deze mogelijkheid en een lokale werkgroep Klimaat van lokaal FNV Amsterdam is in oprichting. Zoals een van de aanwezigen opmerkte hebben wij als FNV de kracht met de aanwezige kennis en ervaring in onze gelederen om aan oplossingen te werken en druk uit te oefenen op bedrijven en de politiek.

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht