Workers memorial Day

Van 22 april 2019 12:50 tot 28 april 2019 12:50

Workers memorial Day

Workers memorial Day 28 april 2019 Amsterdam

Dit is de derde keer dat we als FNV in Amsterdam deze dag organiseren. In andere landen doen ze dat ook en wij willen hier ook een traditie van maken. Waarom zult u denken? Omdat het belangrijk is dat slachtoffers als gevolg van werkzaamheden worden herdacht om ons scherp te houden om de risico's vanwege het werk te verminderen. Ook wij kunnen allemaal slachtoffer worden. Bovendien hebben de familileden en vrienden hier behoefte aan omdat het pijn doet, nog steeds en omdat de nabestaanden ook slachtoffer zijn. Dat wordt wel eens vergeten. Dat het nodig is dat we dat in Nederland ook doen, bleek uit de verhalen van de verschillende sprekers die we hadden vorig jaar en uit de gesprekken met de aanwezigen na afloop van de toespraken.
mens ht hoofdbestuur van de FNV zal Kitty Jong het woord voeren en Klaas Zwart als bestuurder van de Stichting Arbeidsongevallen. Wij doen dat in het vakbondshuis aan de Derkinderstraat 2-8 in Amsterdam bij de plaquette die we vorig jaar hebben onthuld. Die hangt in het gebouw naast de replica van het beeld de Granieten Werker. Het originele beeld verhuisde een korte tijd terug van het oude hoofdkantoor aan de Naritaweg naar het nieuwe hoofdkantoor aan de Hertogswetering in Utrecht.

U bent van harte welkom om bij deze herdenking aanwezig te zijn.

Workers memorial Day 
FNV Amsterdam
Derkinderenstraat 2-8

Sprekers:  Kitty Jong vice-voorzitter FNV
                  Klaas Zwart Stichting Arbeidsongevallen

De vakbeweging is vanaf het begin van haar bestaan druk geweest om de arbeidsrisico’s te beperken, omdat niet alleen overlijden maar ook zwaar gehandicapt door het leven moeten haar tol eist en heel vaak alle risico op de schouders van de werkende wordt gelegd. Door goede organisatie hebben we heel wat bereikt, maar nog lang niet afdoende.
Ieder jaar sterven er in Nederland 4.100 werknemers als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte. Wereldwijd gaat het zelfs om 2,3 miljoen mensen. Om de belangen van de nabestaanden beter te kunnen behartigen heeft de FNV samen met andere bonden de stichting Arbeidsongevallen opgericht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van deze stichting: http://www.stichtingarbeidsongevallen.nl/

De gevaren en risico's op het werk geven aan wat het belang is van de vakbond op de werkvloer. Dat er namens de werknemers iemand met de directie spreekt om betere informatie over de risico’s en maatregelen te eisen.

Nu zien we rondom de kwestie van de pensioenen wat er aan de hand is als je een oudere werknemer bent en zwaar werk moet verrichten en de FNV terecht eisen stelt om mensen eerder te laten stoppen met werken. Het is zeer onrechtvaardig dat iemand met een wat lagere opleiding en zwaar werk een korter leven beschoren is. Ook dat is een arbeidsrisico dat ingeperkt moet worden.

 

undefinedundefined

 

Deel deze Activiteit