Samen tegen racisme, demonstreer mee zaterdag 23 maart 14.00 uur op de Dam

Van 18 maart 2019 11:43 tot 1 april 2019 11:43

Samen tegen racisme, demonstreer mee zaterdag 23 maart 14.00 uur op de Dam

undefined

 Maart 2019 is voor de FNV een hele drukke maand en is een keerpunt te noemen. Bij alle belangrijke acties en demonstraties waar heel veel mensen aan mee hebben gedaan was de FNV prominent aanwezig. Iemand die nu nog durft te beweren dat de FNV er niet meer toe doet, lijdt aan geheugenverlies. 

We roepen u ook op aanwezig te zijn op de demonstratie van zaterdag 23 maart “Samen tegen racisme”, die om 14.00 uur zal beginnen op de Dam te Amsterdam en eindigt bij de Dokwerker.
Wij moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen door racisme en discriminatie op bijvoorbeeld de werkvloer. Daar hebben alleen de werkgevers baat bij en niet wij. Wij komen op voor een goed pensioen, goede zorg en goed onderwijs en fatsoenlijke huisvesting voor iedereen. Consequent in eensgezindheid opkomen voor onze belangen is de enige weg.

Als FNV in Amsterdam hebben we al verscheidene malen discussie gehad met de Amsterdamse politici over gemeentepolitiek en daarbij was discriminatie in onze stad een belangrijk onderwerp dat door ons aan de orde is gesteld. Wij hebben daarbij ook aangegeven dat er voor iedereen betaalbare huisvesting beschikbaar moet zijn en goede zorg. Dat vaste banen scheppen topprioriteit moet hebben en onzeker werk moet worden verbannen. Het grote geld en de huidige regering zitten ons echter dwars. Toch hebben we daar goede resultaten te melden als FNV. Op Schiphol zijn flex-banen omgezet in vaste banen doordat het personeel in actie is gekomen. Bij de gemeente Amsterdam is door actie van uitzendkrachten de gemeenteraad onder druk komen te staan. De gemeente heeft onlangs besloten dat in plaats van de ruim 20% flex-banen op het totaal, dat er nu nog maar 10% zullen zijn. Hierdoor worden 300 flex-banen op korte termijn omgezet in vaste banen.

Wij als FNV proberen de verbinding te maken met verschillende groepen in onze stad die gediscrimineerd worden, dagelijks racisme ondervinden en vaak ook achtergesteld worden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Vluchtelingen heten we welkom. Genoemde onderwerpen gaan ons ter harte, omdat we willen verbinden en niet verdelen. Daarom zijn we als Lokaal FNV Amsterdam al tijden betrokken bij het 21 maart-comité dat jaarlijks de anti-racisme demonstratie organiseert. Dit jaar op zaterdag 23 maart. 

In de oproep van het 21 maart-comité staat hierover het volgende:
“Kom in actie want overal in de wereld zijn rechts-populistische en extreem-rechtse partijen in opkomst. Zij proberen met verkiezingen hun macht te vergroten. In Nederland hebben we met de PVV en FVD twee partijen op de uiterst rechtse flank, die steeds steeds verder gaan in hun omarming van racistische denkbeelden. De gevestigde politiek gaat hier in mee door bijvoorbeeld vluchtelingen te gebruiken als zondebok voor een gebrek aan banen en betaalbare woningen.”

Omdat wij dit een gevaarlijke ontwikkeling vinden, roepen we je op bij de demonstratie van 23 maart aanwezig te zijn, want racisme willen we niet op straat en op de werkvloer.

Lokaal FNV Amsterdam

Deel deze Activiteit