Hoe kan links zichzelf versterken?

Van 23 februari 2019 14:30 tot 23 februari 2019 16:30

Hoe kan links zichzelf versterken?

Bijeenkomst van Links naar links op zaterdagmiddag 23 februari
van 14.30 – 16.30 uur, tijdens de conferentie van 2dh5, Overtoom 301, Amsterdam.

Op uitnodiging organiseert Links naar Links! een bijeenkomst op het 2.Dh5 Festival met als hoofdvraag: hoe kunnen we elkaar versterken? Saida Derrazi (21 maart comité); Khadija Tahiri (FNV Schoonmaak); Peter Kodde (Milieudefensie); Patrick van Klink (FNV Klimaat) Jazie Veldhuizen (BIJ1) gaan in gesprek onder leiding van Rene Danen. 

De gespreksleider Rene Danen zal de sprekers vragen gaan stellen over hoe elkaar als beweging te versterken in de strijd de komende tijd met demonstraties voor een rechtvaardig klimaatbeleid, vrouwenstrijd internationale vrouwendag, meer geld voor onderwijs en een goed pensioen voor iedereen en anti-racisme. Wat gaan we doen als de demonstraties voorbij zijn in maart.

undefined

 

Er is genoeg te doen en er zijn bewegingen op gang aan het komen die anders dan andere jaren wat groter lijken te worden. Dat is hoopvol, omdat mensen die zich aansluiten bij een demonstratie, organisatie of actiegroep sneller zullen nadenken over perspectieven en politiek bewuster zullen worden.

Daarnaast zijn er ook gevaren zoals een toenemende verrechtsing wereldwijd, dat zich onder andere politiek vertaalt in extreem rechtse partijen.

Wat verhinderd tot nu toe de versterking van linkse partijen en sociale bewegingen, die het mogelijk zou moeten maken om aan de linkerkant een doorbraak te forceren. Om rechts en extreem rechts de wind uit de zeilen kan nemen?
Komt het omdat partijen ter linkerzijde het hebben laten afweten en naar rechts zijn opgeschoven (?) Is hierdoor het beeld ontstaan dat er geen alternatief lijkt te zijn voor het huidige neoliberale beleid?

Blijven bewegingen in Nederland tot nu toe klein en incidenteel omdat veel mensen niet geloven in resultaat en vooral behoefte hebben hun woede te uiten?
Is de verdeeldheid groeiende en hebben we niet de goede antwoorden?

 undefined

Wij denken dat een van de redenen is dat links in zijn geheel van partij tot kleine actiegroep nog onvoldoende met elkaar discussieert en daarbinnen verschillende groepen mensen een plek weet te geven. Dat is van belang omdat er bijvoorbeeld wel meer jongeren actief zijn geworden en dat er meer initiatieven zijn waarin organisaties samenwerken zoals we zien in de milieubeweging en antiracisme beweging.
Hoe kunnen we dat proces van samenwerking versterken? Wat is daar voor nodig?

We vragen de sprekers uitdrukkelijk om aan te geven wat hun strijd te maken heeft met andere stukken strijd en hoe zij in de nabije toekomst een betere samenwerking met elkaar voor zich zien.
Daarbij komen vragen aan de orde als:
Welke democratische rechten moeten worden verbeterd om links en sociale bewegingen te versterken? Te denken valt daarbij ook aan de rol van de media en de rol van de overheid in relatie tot sociale bewegingen en jullie eigen organisatie.
Welk handelingsperspectief kun je mensen bieden die meedoen aan de demonstratie en wat kun je mensen aanraden om te doen? Vooral ook na de demonstraties van de komende maanden.
Hoe kunnen we gezamenlijk de infrastructuur van links versterken zodat mensen een plek hebben waar ze naar toe kunnen gaan? Zoals goede aanlooppunten om elkaar te ontmoeten, spreken en te discussiëren?  Hoe kunnen we verder gaan met discussiëren zodat we betere sprekers krijgen en inhoudelijk scherper worden? Gaan jullie iets met video en film doen om met grotere groepen te communiceren? Worden er actiecomités en andere actiestructuren opgezet om door te gaan? Hoe gaan we alternatieve informatiestructuren verbeteren omdat de media daaraan niet meer voldoen?

 

Deel deze Activiteit