Vakbondscafé 'De precaire polder', 24 januari 19.30 uur Amsterdam vakbondshuis.

Van 22 januari 2019 15:32 tot 22 januari 2019 15:32

Vakbondscafé 'De precaire polder', 24 januari 19.30 uur Amsterdam vakbondshuis.

Uitnodiging 24 januari Amsterdam: De precaire polder

Een stuk historie van de vakbeweging in de jaren 80 en 90
Wat was de reactie van de vakbeweging op globalisering en flexibilisering

 

undefined 

We hebben al jaren te maken met de kabinetten van Rutte die de welvaartsstaat verder hebben ontmanteld. En nog steeds cadeautjes voor de rijken rondstrooien door de belastingdruk te verlagen en ons laten zitten met een verhoging van de btw en de energiebelasting. Loonsverhogingen die aan de lage kant blijven en onze pensioenen die worden gekort en de AOW-leeftijd die stijgt. Gelukkig begint het verzet te groeien en kiest de FNV steeds meer voor strijd in plaats van alleen overleg.

 

Het waren voor de vakbeweging in de jaren 80 turbulente tijden met een werkloosheid van boven de 10%, bezuinigingen van de kabinetten Lubbers en veel verzet ertegen voor het behoud van het ziekengeld en tegen loonmaatregelen. Ook waren er de demonstraties tegen de kruisraketten: ‘Geen bommen maar banen’. Ook in de jaren 90 herinneren velen van ons de acties tegen de afbraak van de WAO en van het verlies van de vliegtuigindustrie in Amsterdam.
Er is onlangs een boek verschenen over het gezicht van de vakbeweging in die tijd in Amsterdam. Hierin zijn interviews opgenomen van markante kaderleden en bestuurders van de FNV, werkzaam in de scheepsbouw, GVB, Fokker, Banken, gemeentelijke diensten. Over dat boek vertelt Huug Klooster ons het een en ander. Hij spreekt namens de Stichting VHV, Vrienden van de Historie van de Vakbeweging en stelt voor iedere bezoeker van deze avond een gratis exemplaar ter beschikking.

Het hoofdthema van deze avond gaat over de historie van de vakvereniging, die grotendeels samenvalt met de periode waarin de meeste geïnterviewden actief waren. Het gaat niet om de markante gebeurtenissen, zoals de strijd tegen het verlies van de scheepsbouw of de grootste ambtenarenstaking uit onze geschiedenis, maar om de achterliggende redenen en de oorzaken.
Zoals we die nu volop kennen onder de noemer: meer winst levert meer werk op die heel lang de vakbeweging heeft gedomineerd. En we een geglobaliseerde economie als vanzelfsprekend ervaren en de nare gevolgen daarvan zoals de toenemende flexibilisering, waar zo langzamerhand iedereen schoon genoeg van heeft.

Matthias van Rossum, een van de historici die gewerkt heeft aan een rapport ‘Precaire polder’ vertelt ons over zijn bevindingen bij het bestuderen van de archieven uit die periode. De vakbeweging heeft de nodige interne debatten gevoerd en activiteiten ondernomen om het tij van het ledenverlies te keren. Dat dat niet is gelukt, is zonneklaar, maar wel belangrijk om zorgvuldig stil te staan bij de verschillende gezichtspunten en alternatieven die in dat langdurige debat en bij de diverse activiteiten naar voren zijn gebracht. Want we zijn er nog niet klaar mee. We moeten verder en hoe zouden we dat niet beter kunnen doen dan nog eens stil te staan van wat er is gebeurd en hoe we daar op hebben gereageerd.
Wat heeft het polderen en de nadruk op individuele belangenbehartiging in deze jaren ons opgeleverd? Gaan we met de pensioenen nu wel de goede kant op en hebben we de erfenis van de tijd van
Agnes Jongerius echt achter ons gelaten?

Donderdagavond 24 januari om 19.30 uur (welkom vanaf 19.00 uur)
FNV Regionaal Vakbondshuis Amsterdam (gebouw Trivium), Derkinderenstraat 2-8, Amsterdam

 

Aanmelden: bij voorkeur per mail naar: rob.marijnissen@vereniging.fnv.nl, anders tel: 06 – 531.78.715.

 

We kijken ernaar uit om met jullie in discussie te gaan!

Lokaal FNV Amsterdam

Deel deze Activiteit