Uitnodiging Netwerk vergadering van Lokaal FNV Almere op 27 februari 2017

Uitnodiging Netwerk vergadering van Lokaal FNV Almere op 27 februari 2017

15 feb 2017 - Lokaal FNV Almere

Uitnodiging Netwerk vergadering van Lokaal FNV Almere op 27 februari 2017

Aan alle FNV leden vallend onder Netwerk LOKAAL FNV ALMERE

Als vertegenwoordigers van Lokaal Netwerk Almere nodigen wij u uit voor deelname aan de reguliere (openbare) bestuursvergadering op 27 februari, deze wordt gehouden in het Vakbondhuis, Saffraanplein 30 te Almere, aanvang 19:30 uur.

Op deze avond bespreken wij de stukken betreffende het congres 2017
Zie onderstaande tekst voor nadere toelichting en kijk voor meer informatie op d
e website Inspraak leden.

Zoals jullie bekend is, stelt het ledenparlement op 11 mei aanstaande de hoofdlijnen van het beleid en de strategie voor de periode 2017-2021 vast. Maar voordat het zover is krijgen de vereniging en haar leden op verschillende momenten de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen. Door middel van dit document willen we je informeren over wat er de komende maanden staat te gebeuren en welke rol jij hierin kunt vervullen.

Welke documenten worden voorgelegd aan de vereniging?

  • Het meerjarenbeleidsplan, waarin het beleid en de strategie (2017-2021) zijn beschreven.
  • De conclusies van het meerjarenbeleidsplan zijn verwoord in een compacte congresresolutie.

Alleen op de conclusies (de congresresolutie) kunnen amendementen worden ingediend.

Planning op hoofdlijnen

  • Tussen 9 februari en 3 maart kunnen sectoren / lokale netwerken / thematische netwerken en bij de FNV aangesloten bonden formele amendementen indienen bij de congresresolutie. Het is de bedoeling dat alle amendementen van je sector worden gebundeld en uiterlijk 3 maart worden aangeleverd. De stukken en het bijbehorende amenderingsformulier ontvang je op 9 februari.
  • In maart en april worden verspreid over het land regionale bijeenkomsten georganiseerd om de hoofdlijnen van het beleid te toetsen onder een brede groep leden. Om deze regionale bijeenkomsten tot een succes te maken wordt op 4 maart een startbijeenkomst georganiseerd voor kaderleden. Informatie over deze bijeenkomst tref je in de bijlage.
  • Op 20 april ontvangt de vereniging een document met daarin de congresresolutie, de ontvangen amendementen op dit documenten en de door het algemeen bestuur geformuleerde preadviezen. Dit document wordt ter richtinggevende advisering voorgelegd aan het congres en vastgesteld door het Ledenparlement.
  • Op 10 mei behandelt het congres het bovengenoemde document, met daarin de congresresolutie, de ontvangen amendementen en geformuleerde preadviezen. Het congres brengt hierover een advies uit aan het ledenparlement.
  • Op 11 mei stelt het Ledenparlement de congresresolutie vast op basis van de amendementen en preadviezen van het algemeen bestuur en het richtinggevende advies van het congres.

Hieronder tref je een toelichting op het gehele proces richting het congres en de uitnodiging voor de startbijeenkomst op 4 maart.

Wat verwachten we van jou?

  1. Informeer jouw netwerk alvast over bovenstaande planning. Centrale communicatie naar (kader)leden binnen het ongedeelde deel van de FNV én naar alle congresafgevaardigden volgt medio februari;
  2. Zorg dat de concept-congresresolutie in jouw netwerk wordt behandeld. Amendementen namens jouw netwerk dienen centraal (dus vanuit één persoon voor het gehele netwerk) Informatie Congrestraject 2017 vóór 3 maart te worden ingediend bij congres2017@fnv.nl onder vermelding van “Amendementen [naam netwerk]”

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht