Algemene ledenvergadering Lokaal Netwerk FNV Almere

Van 7 september 2016 16:30 tot 7 september 2016 20:30

Algemene ledenvergadering Lokaal Netwerk FNV Almere

Vooraankondiging Bestuursverkiezing en 1e oproep voor kandidaten.

 

SPECIALE NETWERKVERGADERING MET BESTUURSVERKIEZINGEN

Op woensdag 7 september 2016 van 16:30 uur tot 20.30 uur
(inclusief broodjes/ koffie/thee/melk)

in het FNV Vakbondshuis, Saffraanplein 30 1314 HK Almere

Vanaf januari 2015 hebben de verschillende lokale FNV groepen en oude vakbondsafdelingen van FNV-bonden zich verenigd in Lokaal FNV Almere. Met die bundeling gaan we de zichtbaarheid van de FNV vergroten en de vakbondskracht naar het gemeentelijk beleid versterken.

DAAR HEBBEN WE JOU OOK BIJ NODIG!

AGENDA

Het definitieve programma en de agenda voor deze netwerkvergadering wordt 2 weken voor aanvang gestuurd aan iedereen die zich heeft aangemeld als kandidaat en/of belangstellende.

Bestuursverkiezingen

Lokaal FNV Almere zoekt kandidaten voor het eerste gekozen netwerkbestuur. Deze verkiezing doen we tijdens deze vergadering.

Iets voor jou?

We zoeken vakbondsleden die zich voor het netwerkbestuur kandidaat willen stellen. Zou jij je kandidaat willen stellen? Stuur dan uiterlijk 24 augustus een e-mail aan almere@fnvlokaal.nl Vermeld bij je aanmelding als kandidaat in maximaal 200 woorden:

  • Naam, leeftijd, woonplaats
  • Sector
  • Ervaring met vakbondswerk/belangenbehartiging
  • Wat vind je belangrijk om lokaal aan te gaan pakken?
  • Motivatie: waarom ben je een goede kandidaat?

Meer informatie vind je in de bijlagen. We gaan alle kandidaten onder de aandacht brengen op www.lokaalfnv.nl

De lopende activiteiten in 2016 en uitdagingen voor 2017
Welke activiteiten staan ons nog te wachten in 2016.
Kaderleden van verschillende sectoren en uit verschillende beroepen vertellen hoe het met hun vakbondswerk gaat, wat er staat te gebeuren en hoe het nieuwe lokale netwerk hier een goede rol bij kan spelen.
Welke speerpunten heeft de FNV voor het volgend jaar? Welk vakbondswerk willen we graag gaan uitvoeren in 2017? Denk en doe jij ook mee? Wil je actief meedenken en heb je er zin in om actief mee te doen in het gebied van Lokaal FNV Almere (inclusief Zeewolde) in 2016 en 2017?

We bespreken deze onderwerpen met elkaar. We horen ook graag wat jij voor het volgend jaar belangrijk vindt. Met al deze opmerkingen, aanbevelingen, suggesties en tips wordt dan een voorstel voor het werkplan gemaakt waar het nieuw gekozen bestuur uitwerking aan zal geven!

In deze bijeenkomst blikken we natuurlijk ook terug op onze activiteiten in 2015,
Zie ook www.lokaalfnv.nl/regio/almere

Ik hoop je te zien op 7 september!

Met vriendelijke groet,

Ton van den Berg
waarnemend voorzitter Lokaal FNV Almere

 

Deel deze Activiteit