Uitnodiging vormgeving basisinkomen 20 november 2018

Van 20 november 2018 19:30 tot 20 november 2018 23:00

Uitnodiging vormgeving basisinkomen 20 november 2018

GEEF JIJ ONS FNV-BELEID TEN AANZIEN VAN HET BASISINKOMEN VORM? KOM DAN NAAR DE BIJEENKOMST OP 20 NOVEMBER OP HET VAKBONDSHUIS IN ALKMAAR

Als FNV staan we voor fatsoenlijk werk, eerlijke arbeidsverhoudingen en terugdringing van ongelijkheid. Door de crisis en de race naar beneden is de ongelijkheid tussen arm en rijk toegenomen. Werk verdwijnt door automatisering en robotisering en daar komt niet altijd (evenveel) werk voor in de plaats. FNV wil werk en inkomen eerlijker verdelen, en een basisinkomen kan daar een bijdrage aan leveren. Wij gaan, vanuit een positieve grondhouding, kijken welke factoren hierop van invloed zijn en hoe een basisinkomen voor iedereen gefinancierd kan worden. We kijken naar alle gevolgen en wat dit betekent voor het welzijn van alle burgers. We kijken ook naar eventuele bezwaren, en hoe die ondervangen kunnen worden.

Standpunt bepalen
De FNV wil dus de komende periode de mogelijkheden van een basisinkomen onderzoeken om hier vervolgens een beleidsstandpunt op te formuleren. Hiervoor gaan we met zowel onze leden als wetenschappers in gesprek. Doel is een uitgewerkt beleidsvoorstel te bespreken tijdens ons congres in 2021. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Kom met ons meepraten en meedenken. Jouw mening telt mee!

  • Locatie:   vakbondshuis Alkmaar
  • Adres:      Limmerhoek 24, 1811 BA Alkmaar
  • Datum:    20 november
  • Tijd:          19.30 uur
  • Spreker:   Johan Horeman (lid FNV-werkgroep Basisinkomen)
  • Technisch voorzitter: Ria de Graaf-Appelman (secretaris Lokaal FNV Alkmaar)

Aanmelden wordt op prijs gesteld via: lokaalfnvalkmaar@gmail.com

We zien je graag tegemoet op 20 november!

Met vriendelijke groet,

Kitty Jong,
Dagelijks bestuur FNV

Deel deze Activiteit