COLUMN: ZWARTE PIET

COLUMN: ZWARTE PIET

22 nov 2018 - GP

COLUMN: ZWARTE PIET

undefinedJo Vaessen 2 uur ·

De kogel is door de kerk. Na maanden moeizaam onderhandelen vernam het Nederlandse volk gisteravond dat de onderhandelingen voor een beter pensioenstelsel dan het huidige (beste pensioenstelsel ter wereld) geklapt is. Geen resultaat! Zelfs een nacht doorploeteren enige dagen eerder, heeft niet gebracht wat men hoopte. 

Men hoopte......lijkt alsof alle partijen hetzelfde hoopten. En dat is niet zo. Het lijkt er sterk op dat elke onderhandelaar zijn eigen agenda had. Of die eigen agenda’s open en bloot op tafel hebben gelegen is de grote vraag.

In elk geval werd voor de snorrende tv-camera’s vakkundig geprobeerd de zwarte Piet bij een andere partij neer te leggen. Maar elk van de 3 partijen vonden het jammer. Men was toch tot het gaatje gegaan en Rutte haastte er aan toe te voegen, dat hem veel gelegen was aan een pensioenakkoord. Hij had toch nog in die laatste onderhandeling een stevig duit in het zakje gedaan.
De werkgeversvertgenwoordiger sloot zich hier min of meer bij aan. En dus wordt getracht de zwarte Piet bij de vakbeweging neer te leggen.

Ik roep FNV op snel haar leden maar ook Nederland te informeren, waarom toch uiteindelijk het tot zover is gekomen.

De vakbeweging is niet opgericht om politieke spelletjes te spelen, noch om als maar verslechteringen te accepteren. En al helemaal niet om het beste pensioensysteem ter wereld om zeep te helpen, als daar niet op zijn minst iets beters voor terug komt.

Immers alleen al afschaffing van de doorsnee premie systematiek kost tussen de 65 tot 100 miljard euro (naar gelang rentestand)

Wie betaald die rekening? En wat krijgen we er voor terug?
De eisen van de FNV zijn duidelijk, niet voor twee reden uitlegbaar. Waren werkgevers en kabinet ook zo duidelijk? Boden zij werkelijk zoveel dat het een pracht akkoord zou worden? Te mooi om waar te zijn.
Immers alleen al de eis om wat aan de rekenrente te doen leverde toch al die tijd halsstarrigheid op van Koolmees! Was dat gisteravond anders? Wilde hij nu wel de AOW bevriezen op 66 jaar, zodat burgers nog enigszins fit de finish kunnen halen? Was het kabinet nu wel bereid wettelijke maatregelen te nemen om ook ZZP-ers en tijdelijke contracten onder het pensioenregiem te brengen? Mij lijkt van niet, dan alleen draaikonterij kan ik mij zo maar voorstellen. Heel knap dat de vakbonds onderhandelaars dat nog zo lang hebben volgehouden.

Terug naar de agenda’s. Iedereen was het kennelijk er over eens dat een goed pensioen een geïndexeerd pensioen is. Nu worden pensioenen al 10 jaar niet geïndexeerd en bouwen werkenden te weinig op. Welnu het kabinet heeft door invoering van nieuwe rekenrente nFTK en UFR dat veroorzaakt. Dus zij zouden dat langs dezelfde weg terug kunnen herstellen. Waren ze daar toe bereid???
Kan het zijn dat het kabinet als wetgever misbruik maakt van die rol om als grootste werkgever in dit land werkgeversbelangen te dienen?
Aanstaande zaterdag zal Nederland kunnen laten blijken wat zij hier van vinden. Dus doe mee met deze actie en laat zien dat het ook om jouw uitgesteld loon gaat, waar niet mee te sollen valt.

En intussen maakt dit land zich druk over het fenomeen zwarte piet, wat te herleiden zou zijn tot de slavernij.
Ook hier dubbele agenda’s?
Velen weten niet beter dan dat de pieten zwart zijn vanwege het kruipen en glijden door de schoorstenen. Nooit een slaaf aan te pas gekomen. Een folklore waar menigeen al of niet prettige herinneringen aan heeft.
Maar het is een dankbaar onderwerp om te framen en op zijn minst de pers mee te halen. Alsof in dit Land geen zwaarwichtiger onderwerpen zijn, die onze aandacht verdienen.
Het komt mij voor dat door de hardnekkigheid en toenemende agressie welke gepaard gaat met dit onderwerp, het tegen gaan van rascisme in dit land, geen dienst bewezen wordt.
Zwarte Piet dat wil je zijn of niet, maar zeker niet hebben.

Jo Vaessen
Voorzitter Werkgroep FNV Pensioenacties

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht