Uitnodiging Themabijeenkomst uitvoering Participatiewet Achterhoek en De Liemers

Uitnodiging  Themabijeenkomst uitvoering Participatiewet Achterhoek en De Liemers

26 mei 2018 - GP

Uitnodiging Themabijeenkomst uitvoering Participatiewet Achterhoek en De Liemers

I, Daniel Blake was/is here

vervolg op de filmvertoning in de FNV-cinema

Bijna drieënhalf jaar is de Participatiewet nu in uitvoering. Hoe is het de burgers in de Achterhoek en De Liemers, afhankelijk van deze wet sindsdien vergaan?

Dat is een van de vragen die we samen willen beantwoorde tijdens een themabijeenkomst op

Woensdag 6 juni in Filmhuis Het Barghse Huus

Willem van den Berghstraat 1

7041 CW  ‘s Heerenberg.

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening met trailer I, Daniel Blake
19.40 uur Welke vragen roept de film op
20.00 uur Bespreken van drie issues uit de weerbarstige praktijk
21.00 uur Wat we kunnen doen
21.30 uur Einde bijeenkomst

De FNV vertoonde hier op 11 april de aangrijpende film I, Daniel Blake.

De film schetst hoe de 59-jarige werkloze hartpatiënt Daniel Blake in het noordoosten van Engeland kampt met onmenselijke bejegening, onverschilligheid, onrechtvaardigheid en bureaucratie. De instanties doen er alles doen om hem van zijn rechten af te houden om maar geen geld aan hem uit te hoeven geven. Het leidt tot steeds meer stress.

“Wat een rotland”, zei een van de kijkers na afloop van de filmvertoning op 11 april, “en met de invoering van de Participatiewet is het hier nu al net zo”.

Is dat zo? Kan de beoordeling en begeleiding van burgers naar goed en eerlijk betaald werk beter? Hoe dan?

Is ook in onze regio sprake van verdringing van regulierere arbeid door werkers zonder loon in re-integratietrajecten? Is ook hier sprake van een moordende onderlinge concurrentie tussen meer en minder betaalde werkers? Kampen eerlijke werkgevers ook hier met oneerlijke concurrentie door verdienmodellen die gebaseerd zijn op het drukken van de loonkosten tot onder het minimum?

Wat kunnen we daar dan tegen uitrichten?

Daarover gaan we het samen hebben tijdens deze themabijeenkomst. Je bent van harte uitgenodigd om je inzichten en opvattingen hierover met elkaar te delen en te spiegelen aan die van (ervarings)deskundigen.

Je bent van harte uitgenodigd om woensdagavond 6 juni te komen luisteren en mee te praten.

Hopelijk tot dan.

Opgeven kan hier. 

Lokaal FNV De Achterhoek en De Liemers.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht