Komst Han Busker FNV-voorzitter een succes.

Komst Han Busker FNV-voorzitter een succes.

03 apr 2017 - GP

Komst Han Busker FNV-voorzitter een succes.

Lokaal FNV Achterhoek / Liemers

Dinsdagavond 28 maart 2017

Radstake, Twenteroute 8, 7050 AB Heelweg (bij Varsseveld) 19.30 uur

Onderwerp:

Het offensief waar de FNV de komende jaren op wil inzetten is de “race naar beneden” te stoppen. Daarbij staat de vraag centraal of dit de juiste keuzes zijn voor de komende jaren. De avond wordt ingevuld met veel ruimte voor discussie en interactie.

Steeds meer mensen zijn aangewezen op een onzeker contract; flexibele contracten dreigen de norm te worden. Collega’s worden steeds vaker elkaars concurrenten doordat de één goedkoper is dan de ander. Tegelijkertijd neemt de werkdruk toe en de kwaliteit sneuvelt in de race om de laagste prijs. Inkomens en collectieve voorzieningen staan onder grote druk. Deze ontwikkeling raakt ieders positie. De FNV wil ingrijpen op deze ontwikkeling.

Hoe wij dat als FNV willen doen:

Voorzitter B. Wieggers FNV Lokaal Achterhoek opent de vergadering

De  kersverse voorzitter FNV Han Busker wordt  hierbij onder applaus van harte welkom geheten.

Tevens worden de leden uit de zorg, bloemvouwers, WSW, en een aantal leden uit het ledenparlement en congres uit verschillende sectoren bedankt voor hun komst.

Mirthe zal de talkshow avond leiden en draagt het woord over aan Han Busker.

De voorzitter Han Busker FNV geeft een uiteenzetting  doormiddel van een kort informatie filmpje, hoe de koers van "de race naar beneden" ingezet moet worden.

“Samen sta je Sterk”

Inzet van de race is vaste banen, bijvoorbeeld in 1980 nog 1 op 3 een vaste baan had, nu 2017 is dat nog maar 1 op 5. Om de flexibilisering en “de race naar beneden” te stoppen, moeten jongeren weer een toekomst perspectief geboden worden zodat zij onze economie weer op gang kunnen helpen.

Door al het flexwerk is er bijvoorbeeld geen zicht op een hypotheek of lening.

Daarom moeten wij met zijn allen op staan en een vuist maken.

De oproep van Han Busker aan de een volle zaal met 80 aanwezigen is, om van onze eigen FNV kracht uit te gaan en duidelijke keuzes te maken, daarbij had Han Busker een slogan “Als je doet wat je deed, krijg je wat we kregen.” (hierover moeten je als toehoorder even dieper nadenken)

Samen staan we sterk / FNV voor meer echte banen.

De race naar beneden moeten wij goed analyseren, maar hoe gaan we dat doen.

Mirthe bracht hierbij de discussie opgang.

Voorbeeld uit de gemeente Montferland:

Concurrentie in de bijstand (participatiewet) Wajong en wsw’ers worden zonder loon, cao of slechte arbeidsomstandigheden bij werkgevers geplaatst met behoud van uitkering.

Waarbij je naaste collega voor gelijkwaardig werk een cao loon ontvangt.

Vraagt de medewerker met uitkering hoe deze situatie mogelijk is?

Word hij verwezen naar zijn gemeente waaronder hij / zij valt of naar zijn uitzendbureau waarmee de gemeente een contract heeft.

Van het bekende kastje naar de muur sturen.

Han Busker, waar eindigt dit?

Zijn voorbeeld is KLM en de Ryanair concurrentie strijd.

Waar eindigt deze race van marktwerking

De zorg is 1 derde deel van het personeel verdwenen, groot deel word ingevuld door de participatiewet (iedereen moet meedoen) in gemeenten waarbij zo goedkoop mogelijke arbeidsplaatsen worden gecreërd waardoor de concurrentie oneindig is.

Theo van de Werf (bestuurder FNV) vind dat door al deze voorbeelden de SW medewerkers buiten beeld raken een kwetsbare groep.

Han Busker geeft hierbij toe dat niet alle gaten in sociaal akkoord zijn gedicht.

Er wordt met cijfers gemanipuleerd, FNV mag dit niet laten gebeuren.

Zorg groep wil wel actie voeren maar hebben hierbij een morele plicht naar cliënt als zij staken heeft de cliënt geen hulp.

Werk over de grens.

Hier is nog veel over te doen, er valt op vervoer van het grens verkeer veel te regelen.

Na de pauze werd er over de onderwerpen verder gediscussieerd.

Samenvatting van Han Busker:

In alle voorbeelden zijn de gevolgen van de marktwerking te merken.

Hier moeten wij FNV en eind aanmaken

Hoe gaan wij dat doen?

Focus aanbrengen en investeren, door jongeren proberen te sturen en warm te maken voor de FNV. Young and United is een goed voorbeeld.

Jongeren opzoeken.

Ook wij, hierin de zaal, het merendeel toch enigszins grijzend hebben hierin een taak.

Positief nieuws is er te melden van de bloemvouwers, 2 leden van groep van 20 personen die 2 jaar geleden actie hebben gevoerd voor compensatie van werkzaamheden, hebben eindelijk de toezegging gekregen dat zij loon uitbetaald krijgen. Lees zwartboek

Congresleden en ledenparlement waren gelijk gezind, verdringing moet stoppen.

Mirthe bedankte Han voor zijn aanwezigheid.

Bennie Wieggers voorzitter Lokaal FNV Achterhoek gaf Han Busker FNV, “een zetje na” door Han Busker een brief met opdrachten te overhandigen van uit lokaal FNV Achterhoek en Liemers.

De 80 aanwezigen werden bedankt voor de komst.

Waarbij Bennie de succes volle avond afsloot.

Redactie GP.

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht