juli 2017 Sectorraad verkiezingen Senioren

juli 2017 Sectorraad verkiezingen Senioren

01 mrt 2017 - GP

juli 2017 Sectorraad verkiezingen Senioren

FNV Senioren organiseert van 3 tot en met 17 juli 2017 verkiezingen voor een nieuwe sectorraad FNV Senioren. De sectorraad is ‘het parlement’ van de sector Senioren.

Door rechtstreeks sectorraadleden te kiezen, hebben leden invloed op de ontwikkeling binnen de sector.

Soorten verkiezingen

Door onze verenigingsstructuur worden er om de 4 jaar verschillende verkiezingen gehouden. Zo kan je vanaf 1 februari stemmen voor het ledenparlement én op de kandidaat voorzitter. 

Vorig jaar kozen we ons sectorbestuur dat onder de sectorraad valt en komende zomer dus voor de sectorraad. Bekijk hier onze verenigingstructuur voor meer informatie.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn inmiddels begonnen.
Alle leden van FNV Senioren kunnen zich in hun regio verkiesbaar stellen en zijn kiesgerechtigd, inclusief de senioren-leden van voorheen Kiem.

Planning

De planning van de verkiezingen is als volgt:
3 april t/m 21 april kandidaatstelling
1 mei t/m 1 juni      toetsingsgesprekken
3 juli t/m 17 juli       stemperiode

Op 2 maart besluit de sectorraad Senioren over een aantal zaken die met de verkiezingen te maken hebben, zoals de profielschets, de verdeling van de zetels over de regio’s, het tijdpad en de rol van de toetsingscommissie.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht