Verslag bestuursvergadering 12 december 2016

31 dec 2016 - GP

Verslag bestuursvergadering 12 december 2016

Lokaal Netwerk FNV Achterhoek

Verslag vergadering 12 december 2016

VC DOETINCHEM, Ing. Visstraat 1, 7001 CR DOETINCHEM
Tijdstip 10:00 - 12:00

Aanwezig: 

Bennie Wieggers, Fred Hiddinga, Harry van Mosseveld, Bert Wechgelaar, John van Wessel, Carmen Veldhuis, Marit Frau.
Afwezig: Wilco Veldhorst (mk), Bertus Mol(mk.)

1.            Opening en welkom

Harry heet allen welkom op deze voor hem bijzondere vergadering. Het is de laatste keer dat hij de bestuursvergadering van Lokaal Netwerk FNV Achterhoek voorzit. Dat geeft hem toch een andere insteek als andere keren. Bertus Mol heeft zich per email afgemeld. Wilco had vanuit FNV een bezigheid en vindt het jammer deze vergadering niet bij te kunnen wonen.

2.            Mededelingen en eventueel aanpassen agenda

Ingekomen post H.J. de Groen behandelen bij agenda punt 6

Bennie de begroting 2017 is goedgekeurd er staat een paraaf onder.

John vanuit het LP. Twee leden kandidaat voorzitter zijn afgewezen door toetsingscommissie en LP. Zij voldeden niet aan het opgestelde profiel van voorzitter. Er is nu één kandidaat.

Het verslag van 28 november 2016, de algemene ledenvergadering, komt bij punt 3 aan de orde.

3.            Vaststellen verslag van 14 november 2016

Het verslag van 14 november 2016 is conform de opstelling vastgesteld.

Het verslag van 28 november 2016, het verslag van de ALV, is een correcte weergave van de avond. Het kan in de eerstkomende ledenvergadering vastgesteld worden.

4.            Evaluatie bestuursverkiezingen 28 november 2016

Er is nog één plaats in het bestuur. Het nieuwe bestuur zal de nieuwe voorzitter (Paul Bolster) van de werkgroep Berkelland benaderen en zal dit opnemen bij de punten van overdracht.

Er was een goede opkomst. Het onderdeel van Marit en Bennie had te weinig tijd. De bijdrage van de Jongeren FNV was verfrissend. Die inleider was een goede tip van John. Zijn wijze van werven is zeker de moeite van uitproberen waard. De wijze van de behandeling van het thema is zeker voor herhaling vatbaar.

Het onderdeel van Theo was een goed onderwerp maar niet iedereen was blij met de inbreng van Bianca.

De algehele conclusie was dat het een geslaagde avond was.

Een leerpunt is om met het aantal thema’s per avond wijs in te schatten.

5.            Landelijke verkiezingen: Ledenparlement en voorzitter FNV.

Vanuit de sector Senioren zijn er twee kandidaten uit ons Netwerk. Bennie en Filippo. Bettie Bos Vanuit de sector Overheid zijn er ook twee kandidaten. Bettie Bos en Ton Menke. Waarbij opgemerkt wordt dat Bettie Bos geen aanbeveling heeft van de kandidaten commissie.

Alle kandidaten zijn te vinden op internet. Per sector wordt gekozen. Voor de sector Senioren zijn 16 plaatsen en 34 kandidaten.

Voor de voorzitter is nu nog één kandidaat is Han Busker. Campagne begint nu.

Het netwerk gaat een eerste Nieuwsbrief uitgeven om de twee kandidaten vanuit ons Netwerk onder de aandacht te brengen.

6.            Overdrachtspunten voor nieuwe bestuur

  • Contacten met de sectoren. Specifiek kunnen we noemen Sector Zorg (Sensire is al een actieve groep) Sector Overheid, Sector Senioren. Er moet ook contact gezocht worden met de bestuurders van de sectoren. Vervoer, Bouw en Metaal, Industrie.
  • Nieuwsbrief gaan maken samen met de PR groep, Geert Plekenpol moet daarin betrokken worden.
  • Zoeken naar de 9e bestuurder voorkeur Berkelland.
  • Iets gaan doen met de punten van de discussie van 28 november 2016 (staat in het verslag).
  • Vergaderplanning moet ingevuld worden. Waarschijnlijk moet het op een avond gaan worden er zitten nu werkenden bij. Voorstel om alle bestuursleden benaderen om al in te brengen wanneer wie wanneer kan. Wel wordt de eerste bijeenkomst vastgelegd op 9 januari 2017. Gewoonte getrouw ’s morgens maar als iemand alleen maar op de avond kan dan ’s avonds. Fred neemt dat op in zijn kalender.
  • Werkgroepen instellen. WMO, Jubilarissen, Werkgroep gemeentes.
  • Brief van Herman Jan Groen, hij doet het voorstel om kaderbijeenkomsten te organiseren om beter kennis te maken met elkaar. Om de her- en bijscholing te kunnen meedelen op die kaderbijeenkomsten moet in de eerste bijeenkomst iemand van de kaderacademie aanwezig zijn. Aan de slag met voorstel van HJ Groen. Wat betreft kennismaking en ledenwerving.
  • De agenda en verslagen gaan naar de site.

7.            Afscheid interim-bestuur

Harry bedankt allen voor de heel prettige samenwerking. Gestart in september 2013 hebben we via elkaar verkennen, plannen maken in 2014 uiteindelijk met twee opstartjaren 2015 en 2016 Tot definitieve bestuursverkiezingen gekomen. De sfeer is goed geweest. Harry heeft er alle vertrouwen in dat het nieuw gekozen bestuur met veel elan de zaken ter hand zal nemen. In de overdracht heeft hij en Fred daarin de bevestiging gekregen.

Bennie zegt namens allen dat we in de Achterhoek iets goeds neer gezet hebben. Hij herkend ook de fijne samenwerking en is overtuigd dat die zal blijven bestaan.

Namens het FNV geeft hij Fred en Harry een cadeaubon bij hun afscheid.

8.            Rondvraag

Filippo;

Hij heeft al zijn leden laten weten dat vanaf 1 januari 2017 geen Kiem meer bestaat. De groepen media, cultuur en senioren gaan over in de FNV. De kunstenaars gaan zelfstandig verder.

9.            Sluiting

Om 12:15 sluit Harry de vergadering. Als afsluiting van het jaar wordt in de stad nog gezamenlijk een lunch gebruikt.

Verslag vergadering 12 december 2016 in PDF

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht