Nieuw bestuur Lokaal Netwerk FNV Achterhoek

Nieuw bestuur Lokaal Netwerk FNV Achterhoek

30 nov 2016 - GP

Nieuw bestuur Lokaal Netwerk FNV Achterhoek

Maandag 28 november 2016

Algemene leden vergadering

Harry van Mosseveld opent de vergadering door iedereen welkom te heten.

75 leden van Lokaal Netwerk FNV Achterhoek waaronder FNV bestuurder Theo van de Werf en Bernard Koekoek van FNV Young United zijn naar zalen centrum de Radstake Heelweg bij Varsseveld gekomen voor de algemene leden vergadering om een nieuw bestuur te kiezen.

Er wordt door de scheidend voorzitter Harry van Mosseveld begonnen met uiteenzetting van de kerntaken van Lokaal Netwerk FNV Achterhoek plus het daarbij behorende werkplan.

De begroting wordt na enkele opmerkingen goed gekeurd.

Hierna volgt de bestuursverkiezing waarvoor zich 8 kandidaten hebben aangemeld van de 9 verkiesbare plaatsen, zij worden allen unaniem gekozen.  Marit de Fauw (Postnl), Wilfried Klein Avink (Wsw), Filippo Scevolo (Kiem), Carmen Veldhuis (Wsw), Bert Wechgelaar, John van Wessel, Peter Jansen (Kiem)

B. Wieggers voorzitter is “bij acclamatie” gekozen, er heeft zich geen tegen kandidaat gemeld.

Na de pauze wordt de avond voortgezet door bestuurder Theo van der Werf, hij gaat daarbij verder in op het thema de rol van de FNV in de regio en de invloed op het gemeentelijk beleid, participatiewet, W.M.O. ,  Wajong en W.S.W. bijgestaan door Mevr. Wilke Laborijn. Hoe kunnen wij op het gemeentelijk beleid als FNV invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door in te spreken op gemeentelijke raadsvergaderingen en daar onze stem te laten horen.

Door het strakke schema kwam de toespraak van Bernhard Koekoek bijna in het gedrang,  na zijn reis van drie uur naar de Achterhoek , met het openbaar vervoer, nam hij ruim de gelegenheid  om een inspirerend en vlammend betoog te houden over de FNV en Young and United waarbij hij menig keer de aandacht van de luisteraar wist vasthouden. En hij hierbij een dringend beroep deed aan jongeren om lid te worden.

Het laatste half uur werd er aandacht besteed aan tafelgesprekken, elke tafel vormde een groep. Aandacht werd hierbij besteed aan het armoedebeleid en de zorg en wat kunnen wij als FNV daaraan doen. Marit de Fauw leidde het strak en georganiseerd naar het einde.

Mevrouw Stiensen (Kopgroep-Zorg) richtte nog een slotwoord tot de zaal, in het bijzonder het korten op de thuiszorg uren.

De rondvraag werd door tijdnood overgeslagen.

Benny Wieggers (Voorzitter ) sluit de avond af. Waarbij Harry van Mosseveld (scheidend voorzitter) bedankt word voor zijn jaren lange inzet. (Op een later tijdstip zal er alsnog aandacht besteed worden aan zijn afscheid).

GP.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht