Verslag werkplan en begroting 2016

12 okt 2016 - GP

Verslag werkplan en begroting 2016

Verslag werkplan en begroting 2016

De gemeentes in het (lokale netwerk) verder te noemen FNV Achterhoek; Winterswijk-Aalten, Bronkhorst-Doetinchem, Berkelland-Oost Gelre, Montferland-Oude IJsselstreek.

undefined

Samenwerking/samenvoeging/coördinatiegroep/nieuwe leden

In september 2013 is op initiatief van Bondgenoten (Achterhoek en Abvakabo Achterhoek een uitnodiging gestuurd naar de dagelijks besturen van alle werkende bonden in het werkgebied Achterhoek. De doelstelling van die avond was te oriënteren of het mogelijk was om tot samenwerking te komen van ongedeelde bonden in het werkgebied. Daar werd een mogelijkheid in gezien en Bennie Wieggers FNV Bouw, Fred Hiddinga FNV Bondgenoten, Filippo Scevola FNV Kiem en Harry van Mosseveld Abvakabo FNV werd de initiatiefgroep. Er zijn diverse kaderbesprekingen geweest en aanvankelijk werd als grensafbakening genomen; Oost de Duitse grens, Zuid de Rijn, West de IJssel en Noord de provinciegrens met Overijssel. Dat is uiteindelijk op een organische wijze gekomen tot de 8 samenwerkende gemeentes zoals hierboven weer gegeven. Tevens is dat ook de regio die overeenkomt met de arbeidsmarkt.

Er is gekozen voor deze grote regio om op deze manier de mogelijkheid te hebben dat er de bekende 1500 handtekeningen verzameld kunnen worden om spreekrecht te krijgen in het LP. Het uitvoerende werk zal zo kort mogelijk bij de leden neergelegd worden, dus op gemeentelijk niveau. Voorlopig wil FNV Achterhoek eerst 4 sub-netwerken aan het werk krijgen en dat steeds als twee buurgemeentes. Gaan er groepen per gemeente aan het werk dan zal dat volledig ondersteund worden. Ook is er de echte intentie uitgesproken om daar waar nog geen goed sub-netwerk aan het ontstaan is daar elkaar te helpen en bij te staan.

Daarmee wordt beoogd dat de herkenbaarheid bij huis er is en het voordeel van elkaar helpen in een grotere regio maximaal tot zijn recht komt.

Tijdens de afgelopen gehouden besprekingen is de oorspronkelijke initiatiefgroep uitgegroeid met leden van voormalig FNV Lokaal West Achterhoek en FNV Lokaal oost Achterhoek. Een betrokkene uit gemeente Montferland (toevallig sinds kort LP-lid) en een betrokkenen uit de gemeente Winterswijk.

FNV Achterhoek heeft vanaf 1 jan 2016 de status van aspirant omdat er nog officiële verkiezingen gehouden moeten worden. Die worden in november 2016 gehouden.

Het aspirant FNV heeft nu als voorlopig bestuur Harry van Mosseveld Voorzitter (Westervoort), Fred Hiddinga Secretaris (Doetinchem), Bennie Wieggers Penningmeester (Bronkhorst), Filippo Scevola Lid (Kleve), Bertus Mol Lid (Berkelland) Bert Wechgelaar Lid (Bronkhorst) John Wessel Lid (lid LP) (Montferland) en Marit de Frauw Lid (Winterswijk)

 Geplande activiteiten; uitvoering; waardering

Aan de hand van bovenstaande diagram is de evaluatie doorgenomen.

Kerntaak 1,

 • Gemeentebeleid loopt in twee sub netwerken in uitvoering.
 • De gemeentelijke FNV monitoren lopen. Niet alle gemeenten hebben dat uitgevoerd. Daar zal actie over opgenomen worden. (er is een herkansing) (het onderzoek is op twee onderdelen Werk en Inkomen in de gemeentes) (WMO en zorg zijn daar uit gehouden en hebben een apart onderzoek gehad) Die beide rapporten moeten we naar het werkplan 2017 verplaatsen.
 • Wat is wel gelukt aan gemeentelijk beleid, ingesproken over werken zonder loon, aanbesteding en WMO.
 • De WSW positie dient een item te worden in werkplan 2017.
 • Er blijkt een groep Ente te functioneren in het werkgebied FNV Achterhoek.

Kerntaak 2,

 • In Doetinchem is twee keer per week spreekuur in de avond.
 • Door de week is het 5 dagen in de week.
 • Een keer in de drie maanden met een bestuurder.
 • Er zijn nu mensen in opleiding en we willen het uitbreiden in de regio.
 • Fred is de coördinator van 12 kaderleden ledenconsulenten die in rooster werken.
 • Berkelland doet het ook.
 • Bertus heeft een afspraakspreekuur. Van huis uit of thuis bezoeken.

Binnen de ledenservicegroep is verdeling van werkzaamheden. Momenteel is een gesprek gaande op landelijk niveau waar officiële spreekuren gehouden gaan worden. In de IBB moeten echt opgeleide kaderleden actief zijn.

Kerntaak 3,

 • Themabijeenkomst armoedebeleid
 • Themabijeenkomst pensioenen,
 • Themabijeenkomst arbeidsmarkt en grensarbeid,
 • Themabijeenkomst bloemenvouwers.

Deze thema’s zijn zowel op lokaal niveau ontstaan maar ook zijn er enkele ontstaan op FNV Achterhoek niveau.
Kerntaak 4,

Dit jaar 2016 wordt er nog divers gehuldigd.

Oud Abvakabo FNV heeft zijn eigen huldiging.

Bondgenoten en Kiem doen het in samenwerking daar zijn ook oude bouwleden bij.

Een oude woonafdeling Bouw heeft een 100 jarig jubileum als afdeling en viert dan ook zijn jubilarissen: deze afdeling huldigt dit jaar (eind september 2016) de jubilarissen van de oude FNV Bouw en bestaat volgend jaar (2017) 100 jaar, dit gaan zij dan vieren in combinatie met de laatste keer huldigen van de jubilarissen (zij huldigen dus nog 2 x)

Kerntaak 5,

Deze taak wil FNV Achterhoek coördineren op Achterhoek niveau. De gemeentegroepen (sub-netwerken) krijgen alle ondersteuning vanuit FNV Achterhoek.

Dit werk komt nog onvoldoende van de grond.

Wel is er inmiddels een website en twee mensen beheren de website (Bennie Wieggers en Geert Plekenpol)

Samenwerking binnen FNV

De samenwerking met de sectoren wordt als problematisch ervaren.

Voorbeelden daarvan zijn dat FNV Achterhoek vanuit de media moet vernemen dat er acties gevoerd worden in zijn werkgebied. Denk aan de acties in de Zorg. Acties rondom de bloemenvouwer.

Naast dat er zo moeilijk ondersteuning gegeven kan worden, krijgt FNV Achterhoek soms de avond voor de actie alsnog bericht omdat de bestuurder voor FNV Achterhoek er net over geïnformeerd is.

Ondersteuning

Wilco veldhorst is de bestuurder vanuit FNV. De samenwerking met Wilco word goed gevonden. In de afgelopen periode is met Wilco besproken dat FNV Achterhoek zich zorgen maakt over de werkdruk van Wilco. Met de Netwerken en de andere werkzaamheden die Wilco heeft FNV Achterhoek de vrees dat de begeleiding dan niet optimaal kan zijn. Vooral in deze opstartperiode is dat wel van belang.

Conclusie uit de evaluatie

 • Het FNV Achterhoek werk is heel organisch ter hand genomen. Wat er al was wordt opgepakt en uitgebreid. Ook worden nieuwe initiatieven ter hand genomen.  Kerntaak 1 is goed in ontwikkeling,  het loopt in twee groepen goed.
 • De rapporten naar aanleiding van de gemeentelijke monitoren moeten we naar het werkplan 2017 verplaatsen.
 • Ledenspreekuren worden uitgevoerd en er zijn plannen voor uitbreiding.
 • Er is een groep Ente waar we contact mee moeten zoeken om het in FNV Achterhoek te integreren)

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht