Lokaal Netwerk FNV Achterhoek Werkplan 2017

12 okt 2016 - GP

Lokaal Netwerk FNV Achterhoek Werkplan 2017

Werkplan 2017                                                                         undefined

Kerntaak 1  Lokaal Beleid

 • Werkgroep; WMO beleid beïnvloeden, WMO consulent. Invloed op de aanbestedingen.
  80% WMO is senioren.
 • Participatie wet; mensen met een uitkering aan het werk helpen incluis de arbeidsgehandicapten.
  Maak kennis met de sectoren waarin je op die terreinen kunt samenwerken.
  Blijf contact zoeken ter versterking met de werkende mensen, zodat je de mensen uit de sectoren ook meedoen.
 • Armoede beleid; bijzondere bijstand inkomen beleid.
 • Voorbereiden op landelijke 2e Kamerverkiezingen. Bijeenkomst organiseren met lijstmensen uit de Achterhoek.
 • Item “Krimp” in de regio.

Kerntaak 2  Ondersteuning IBB

 • Er is al een traditie met het zwaartepunt in Doetinchem.
 • Afspraken met de bestuurder Paul GoLden en Marie Therese door een werkgroep.
 • Wat en waar zijn de spreekuurwensen; bijvoorbeeld uitproberen op meer locaties.
 • Bijscholing van de kaderleden.
 • Maak een kerngroep, volg de transitiecursussen.
 • De faciliteiten en de ondersteuning voor de consulenten.
 • Een “Vliegende brigade” instellen om het nadeel/voordeel van het grote werkgebied te kunnen bedienen en uit te nutten.

Kerntaak 3 Thema’s

 • Hoe betrekken we jongeren bij het vakbondswerk. (gesprek met bestuur FNV jongeren)
 • Hoe brengen we het imago van de FNV positief onder de aandacht. (voorbereiden door PR en communicatiegroep)
 • Uitvoering naar aanleiding van de FNV monitor zowel thema-avonden als communiceren in lokale media.
 • Samenwerken met sectoren
 • Verkiezingsbijeenkomsten
 • Koopkracht en inkomen
 • Krimp in de Achterhoek
 • Actuele thema’s
 • Grensoverschrijdend werken

Kerntaak 4 Jubilarissen

Er is net een groep van 9 personen gestart.

Kerntaak 5 Promotie en PR

 • Melden over monitor en zijn uitwerking
 • Verkiezingen
 • Wat spreken FNVers in bij de gemeentes in de Achterhoek (verslagen van inspreken bij de gemeentes in de media plaatsen)
 • 50+ Beurs in de regio.
 • Wat verlangd de FNV van het nieuwe parlement
 • Nieuwsbrieven
 • Website
 • Pers benaderen
 • Digitale redactie
 • Contact met hoofdkantoren 2 leden minimaal
 • Persberichten maken
 • Twee redactieleden en de voorzitter.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht