HET BELEID VAN DE FNV: JIJ HEBT INVLOED!

HET BELEID VAN DE FNV: JIJ HEBT INVLOED!

19 okt 2016 - GP

HET BELEID VAN DE FNV: JIJ HEBT INVLOED!

HET BELEID VAN DE FNV: JIJ HEBT INVLOED!

Lees het concept meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Iedere vier jaar stelt de FNV opnieuw een meerjarenbeleid vast. De huidige beleidsperiode loopt van 2013 – 2017 en wordt nu geëvalueerd.  Inmiddels is er een concept meerjarenbeleidsplan voor de periode 2017 - 2021 opgesteld. Dit document wordt nu voorgelegd aan de vereniging. Sectoren, netwerken en aangesloten bonden kunnen tot uiterlijk 1 december 2016 hun reactie op het meerjarenbeleidsplan geven.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht