Uitnodiging armoede conferentie Koppelkerk Bredevoort (Gemeente Aalten)

Uitnodiging armoede conferentie Koppelkerk Bredevoort (Gemeente Aalten)

03 jun 2016 - GP

Uitnodiging armoede conferentie Koppelkerk Bredevoort (Gemeente Aalten)

undefined undefined

In de Achterhoek met ruim 22.000 FNV-leden willen wij anno 2016 de professionele organisaties, instellingen, politici en de schuldhulpmaatjes bijeen brengen om zo de samenwerking te bevorderen en de effectiviteit van de huidige schuldhulpverlening tegen het licht houden. In workshops proberen wij de problematiek te verhelderen. Ook pleiten wij voor een convenant bij het ketenoverleg.

De gemeentelijke schuldhulpverlening is sinds 2012 een werkterrein van gemeenten, professionals en maatjes van Kerken, Humanitas, instellingen als Sensire, Livio, Stadsbank en de vakbeweging.

Meer en meer mensen hebben elke maand moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Of je nu hard werkt voor je geld, of je pensioen wordt niet geïndexeerd, of je minder uren op je nul-uren-contract kunt werken, of omdat je moet rondkomen van een uitkering. Moeilijk blijft het.

Maatjes – lees budgetcoaches van Caritas, Humanitas of vakbewegingen – kunnen je mogelijk hierbij ondersteunen. Er moet snel een maatregel komen van de overheid om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen.

MENSEN MOETEN ELKE MAAND WORSTELEN OM ROND TE KOMEN…..

Het stelsel voor schuldhulpverlening belemmert de mensen om uit de schulden te komen. De FNV is van mening dat de schuldhulpverlening bij professionals hoort en dat de overheid de bepaling van de beslagvrije voet moet vereenvoudigen en de oplopende kosten van het beschermingsbewind moet beperken.

Een op de tien kinderen in Nederland groeit op in Armoede

Wij moeten ons daarvoor schamen. Kinderen die op school komen zonder te hebben ontbeten. Kinderen die op weg naar school het koud krijgen omdat ze geen winterjas hebben. Kinderen die nooit vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis durven te nemen om te spelen. Kinderen die altijd zeggen ziek te zijn als ze worden uitgenodigd voor een verjaardagfeestje. Dat uit schaamte omdat ze geen cadeautje kunnen kopen. En kinderen die niet aan sport kunnen doen of niet meekunnen met het schoolreisje.

Het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ongeveer de helft van hen bestaat uit werkende armen. Armoede moet op een structurele manier worden bestreden. Er wordt te weinig rekening gehouden met de niet-kunners. Eenoudergezinnen zijn er flink op achteruit gegaan door de vervanging van de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand door verhoging van het KGB (Kind gebonden Budget).

Graag nodigen wij U uit om aan de Armoedeconferentie van FNV en CNV deel te nemen, die plaatsvindt op:

Maandag 20 juni 2016 in de Koppelkerk in Bredevoort (gemeente Aalten).

Koppelstraat 35
7126 AG Bredevoort

De conferentie begint om 10.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Na de aanmelding ontvangt U een bevestiging.

Omdat de Koppelkerk slechts plaats biedt aan maximaal 100 personen, vragen wij u om u voor 10 juni digitaal aan te melden voor de conferentie dan wel voor de workshop via het aanmelding formulier bij een van onderstaande e-mailadressen:

lgmmol@yahoo.com  of  joop.weelink@gmail.com.

De indeling in de workshops:

  1. Werkende armen & flexwerkers
  2. Zelfstandigen zonder personeel
  3. Alleenstaande ouders Armoede
  4. Budget Coach. 

wordt nader bepaald o.b.v.  uw voorkeur maar ook de beperkte capaciteit.

U wordt geïnformeerd of u wel of niet geplaatst kunt worden.

Toegang wordt verleend op grond van het op naam gestelde toegangsbewijs.

Bij een volgende conferentie hebben nu afgewezenen een voorkeursrecht.

De toegang is gratis en de reiskosten kunnen worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer. Deelnemers ontvangen in de middag een gratis uitgebreid lunchpakket en kunnen gratis gebruik maken van een rondwandeling o.l.v. de VVV-gidsen in het “stadje” Bredevoort.

Met vriendelijke groeten,

Het FNV & CNV Bestuur Regio Achterhoek

FNV Achterhoek / Sub netwerk Oost

Secretariaat: Hengeler 45, 7161 ET Neede. Tel. 0545-292485

FNV: dhr. Joop Weelink (voorzitter) en dhr. Bertus Mol (secretaris)

CNV: dhr. Jan Lammers

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht