Betreft: uitnodiging statutaire ledenvergadering

Betreft: uitnodiging statutaire ledenvergadering

13 mei 2016 - GP

Betreft: uitnodiging statutaire ledenvergadering

undefined

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigt het afdelingsbestuur ABVAKABO FNV van de afdeling Achterhoek u van harte uit voor de Statutaire ledenvergadering op:

Datum:           dinsdag 31 mei 2016, 20.00 uur

Locatie:           afdelingskantoor, Ingenieur Visstraat 1, 7001 CR te Doetinchem

AGENDA:

20:00    Opening

20:05    Mededelingen van de secretaris

20:05    Mededelingen van de secretaris

20:10    Vaststellen verslag 19 mei 2015 (zit in het jaarverslag)

20:15    Vaststellen jaarverslagafdeling

             Papieren versie ter vergadering

     Digitale versie te downloaden van de website:     http://lokaalfnv.nl/regio/achterhoek/activiteiten/2016/5   

            Vaststellen financieel jaarverslag Papieren versie ter vergadering in tezien

20:40    Verslag Kascontrole commissie en décharge

20:45    Gang van Zaken 2016/2017 

21:00    Sluiting

 

Met vriendelijke groet, C. Hoebeek, secretaris

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Geert schreef op 20-05-2016

Ik kom naar deze vergadering op 31 mei