FNV onderzoek Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016 (LMWI).

FNV onderzoek Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016 (LMWI).

19 mrt 2016 - GP

FNV onderzoek Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016 (LMWI).

Aan:
-    Kaderleden netwerken Lokaal FNV
-    FNV vertegenwoordigers cliëntenraden Wwb/Participatieraden
-    Kaderleden die eerder aan onderzoek LMWI(Z) hebben deelgenomen
 
Beste mensen,

We gaan dit jaar weer aan de slag met het FNV onderzoek Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016 (LMWI). Het rapport zal begin september 2016 worden gepubliceerd. De monitor gaat over de beleidsthema’s werk en inkomen binnen de Participatiewet. Wij hopen van harte dat wij (weer) op je medewerking kunnen rekenen om je in te zetten voor dit onderzoek.

Zoals je wellicht weet, is LMWI een vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van het gemeentelijk sociaal beleid. Met dit onderzoek willen we gemeenten, lokale netwerken en andere betrokkenen een handvat bieden om zich in te zetten voor een goed sociaal beleid.

De opzet en werkwijze wijken niet veel af van de vorige edities. We werken met twee vragenlijsten;  Werk en Inkomen. Deze vragenlijsten zijn intern breed besproken met o.a. kaderleden, betrokken sectoren, beleidsadviseurs en bestuurders werkbedrijven. Ook willen wij de vragenlijsten laten testen door een aantal gemeenten en VNG en Divosa. Vervolgens vullen gemeenten de vragenlijsten digitaal in.

Kaderleden hebben belangrijke rollen tijdens het onderzoek en na het onderzoek:

  • Procesbewaker. Zorgt ervoor dat de gemeente tijdig de vragenlijst invult en onderneemt indien nodig extra actie als de gemeente bijvoorbeeld niet mee wil doen. Controleert ook of de vragenlijst digitaal bij de juiste contactpersoon is binnengekomen.
  • Beleidsbeïnvloeding. Beïnvloedt aan de hand van de resultaten het gemeentelijk beleid en/of organiseert leuke activiteiten zoals een debat.

Graag nodigen wij je uit bij één van de door ons georganiseerde instructiebijeenkomsten aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over de inhoud van de vragenlijsten en weet je hoe het onderzoek verder verloopt. Ook wordt er een indeling gemaakt wie welke gemeente voor rekening wil nemen. Het is daarom van belang dat je de instructiebijeenkomst in je eigen regio bezoekt. We gaan er vanuit dat als je deelneemt aan deze instructiebijeenkomst, je ook deelneemt aan het onderzoek.
 
De instructiebijeenkomst wordt gehouden op de volgende data en locatie:

(alle bijeenkomsten vinden plaats van 10.30 tot 15.30 uur):

Deventer:                 13 april 2016
 Locatie:    FNV, Gotlandstraat 2A te Deventer (Zaal A)

Uiteraard verzorgen wij een lunch en worden de reiskosten vergoed.

Gemeenten ontvangen kort na de laatste instructiebijeenkomst de vragenlijsten digitaal. Dan hebben ze slechts een paar weken de tijd om deze in te vullen. Daarom is het handig dit onderzoek alvast voor te bereiden:

  1.     Bepaal gezamenlijk wie van jullie dit gaat oppakken? Wie wordt
       contactpersoon van de FNV? Maximaal 2 contactpersonen per gemeente.
  2.     In welke gemeente(n) willen jullie met de monitor aan de slag gaan?
  3.     Maak alvast een plan van aanpak of een takenverdeling.
  4.     Denk alvast na over de presentatie van dit rapport in jullie gemeente(n) in
        september a.s.

Via onderstaande link kun je je aanmelden. Je hebt hiervoor tot  5 april a.s. de tijd. Als je alles hebt ingevuld en op “gereed” hebt geklikt, komt je aanmelding automatisch bij ons binnen. Je kunt hier ook aangeven dat je verhinderd bent voor deze instructiebijeenkomst, maar wel wilt meedoen. Let erop: iedereen moet zich persoonlijk aanmelden via de onderstaande link! Het is dus niet mogelijk om aan te geven dat je met meerdere personen naar de bijeenkomst komt.

https://nl.surveymonkey.com/r/LokaleMonitorWerkenInkomen

Zijn er nog vragen, dan kun je die stellen aan je bestuurder Lokaal/Regionaal.

Tot dan!

Met vriendelijke groeten,
mede namens Katja Ünlütürk, manager Lokaal en Regionaal vakbondswerk,

Het team Lokaal en Regionaal Vakbondswerk.
 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht