Meldpunt WAJONG

Meldpunt WAJONG

28 jan 2016 - persbericht

Meldpunt WAJONG

Persbericht

4 december 2015

FNV opent Wajong-meldpunt herbeoordelingen

De FNV lanceert een meldpunt waar Wajongers hun ervaringen kunnen delen over hun herbeoordeling en biedt daarnaast ondersteuning bij die herbeoordelingen. De komende vier jaar beoordeelt het UWV 240.000 Wajongers in hoeverre zij kunnen werken. De FNV wil met het meldpunt de rol van het UWV monitoren. FNV-bestuurder Erica Hemmes: ‘De FNV vindt het belangrijk dat de herbeoordeling van mensen in de Wajong zorgvuldig gebeurt. Als blijkt dat iemand nog kan werken, moet er daadwerkelijk passend werk voor Wajongers worden gezocht door het UWV. Wij zijn benieuwd hoe het UWV die rol opneemt en op welke wijze de Wajongers worden geholpen. Het moet niet zo zijn dat de herbeoordeling alleen maar wordt gebruikt om de uitkering te verlagen.’

Volgens het Sociaal Akkoord moeten werkgevers tussen 2015 en 2026 zorgen voor 125.000 extra garantiebanen. Dit zijn banen voor o.a. Wajongers, die vanwege een beperking niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. De FNV maakt over extra garantiebanen met werkgevers afspraken in de cao’s.

Als blijkt uit een herbeoordeling dat iemand nog wel (gedeeltelijk) kan werken, dan komt die in aanmerking voor een garantiebaan. Het UWV moet hen helpen bij het vinden van werk. Met de uitkomst van het Wajong-meldpunt herbeoordelingen wil de FNV in kaart brengen hoe het UWV de herbeoordelingen uitvoert en hoe het UWV hulp biedt bij het vinden van werk.

Op www.fnv.nl/herbeoordeling kunnen Wajongers hun ervaringen melden.

Meer informatie:

Brenda Heidinga, persvoorlichter

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht