informatieavond Re-integratie en verzuim tijdens ziekteperiode

Van 10 april 2017 16:21 tot 25 april 2017 21:30

informatieavond Re-integratie en verzuim tijdens ziekteperiode

undefined 

Beste Leden,                                                                                    FNV 10-04-2017
 
Hierbij  willen wij u graag uitnodigen voor een informatieavond over het werk van onze Re-integratieconsulenten, wat zij zoal voor u kunnen betekenen, als u met vragen zit over Re-integratie en verzuim tijdens een ziekteperiode.
 
Op dinsdag 25 april a.s.
In De Kruisberg
Kruisbergseweg 170, 7009 BT Doetinchem
Aanvang: 19.00 uur en sluiting om ongeveer 21.00 uur
 
Een Re-integratieconsulent is een vrijwilliger die leden, van FNV, bijstaat bij problemen rond re-integratie bij ziekte. Na zes weken ziek zijn, treedt er allerlei wet- en regelgeving in werking, waar mensen soms in verstrikt raken.
 
Waarom een re-integratieconsulent:
Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd op het gebied van de sociale zekerheid en daarbinnen ook rond de wet- en regelgeving bij ziekte. De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijke wet. Hierin is een grotere verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever en de werknemer. De bedoeling van de wet is dat de werknemer niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten heeft. De samenwerking tussen werkgever en werknemer lukt niet altijd.
De regelgeving is ook niet voor iedereen gesneden koek. FNV krijgt op dit terrein veel vragen van leden.
 
Heeft u wel eens te maken gehad met het bovenstaande of denkt u dat binnenkort met zoiets te maken gaat krijgen? Onze re-integratieconsulenten denken met u mee en bereiden u graag voor op het gesprek met uw werkgever inzake uw re-integratie.
 
Voor nadere informatie, kijk op www.fnv.nl of bel op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.30 uur met het Juridisch Adviescentrum, via telefoonnummer 088-3680368.
 
Opgave voor de bijeenkomst graag vóór 20 april  bij Joke Woerts, secretaresse FNV regio Deventer, per email  joke.woerts@fnv.nl  of telefonisch 0570-512199.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul van Golde
Bestuurder, Team IBB Kader
E                  paul.vangolde@fnv.nl
M                06-20490070

Deel deze Activiteit