Onze re-integratieconsulenten denken met u mee

Van 19 mei 2016 18:38 tot 31 mei 2016 18:38

Onze re-integratieconsulenten denken met u mee

 undefined

Beste leden, 
 
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een informatieavond over het werk van onze re- integratie-consulenten. Deze avond  wordt u geïnformeerd over wat zij zoal voor u kunnen betekenen, bijvoorbeeld als u met vragen zit over re-integratie en verzuim tijdens een ziekteperiode.
 
Maandag 30 mei 2016
in De Kruisberg, Kruisbergseweg 170, 7009 BT Doetinchem
Aanvang: 19.00 uur en sluiting om ongeveer 21.00 uur
 
Een re-integratieconsulent is een vrijwilliger die FNV- leden bijstaat bij problemen rond re-integratie bij ziekte. Na zes weken ziek zijn, treedt er allerlei wet- en regelgeving in werking, waar mensen soms in verstrikt raken.
 
Waarom een re-integratieconsulent:
Er is de afgelopen jaren nogal wat veranderd op het gebied van de sociale zekerheid en daarbinnen ook rond de wet- en regelgeving bij ziekte. De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijke wet. Hierin is een grotere verantwoordelijkheid neergelegd bij de werkgever en de werknemer. De bedoeling van de wet is dat de werknemer niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten heeft. De samenwerking tussen werkgever en werknemer lukt niet altijd. De regelgeving is ook niet voor iedereen gesneden koek. FNV krijgt op dit terrein veel vragen van leden.
 
Heeft u wel eens te maken gehad met het bovenstaande of denkt u dat binnenkort met zoiets te maken gaat krijgen? Onze re-integratieconsulenten denken met u mee en bereiden u graag voor op het gesprek met uw werkgever inzake uw re-integratie.
 
Voor nadere informatie, kijk op www.fnv.nl of bel op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.30 uur met het Juridisch Adviescentrum, via telefoonnummer 088-3680368.
 
Opgave voor de bijeenkomst graag vóór 25 mei 2016 bij Joke Woerts, secretaresse FNV regiokantoor Deventer,  liefst per email joke.woerts@fnv.nl  of anders  telefonisch 0570-512199.
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul  van Golde,
Bestuurder Lokaal-Regionaal
Team Ledenservice Kader
FNV, regio Oost.
 

Deel deze Activiteit