Over lokaal FNV

Wat doen we?

Sluit je aan

Activiteitenkalender Senioren

Lokaal nieuws

titel van nieuwsbericht

Bezoek aan 70-jarige jubilarissen ...

30 december 2018
Een afvaardiging van ons netwerk huldigde op woensdag 28 november jl. de heer Theo Sibels uit Maastricht. Dit vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van de FNV. Aan de heer Sibels werd een gouden speld met briljant een oorkonde alsmede een mooi boeket bloemen overhandigd. Dhr. Sibels is nu 85 jaar en dus ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Themabijeenkomst "Erfrecht" 22 ...

27 november 2018
Al bijna een traditie, ieder jaar in november heeft de FNV Seniorengroep Maastricht-Heuvelland een bijeenkomst, met ook nu weer ruim 100 geïnteresseerden. Notaris mr. Hans Achten praat ons dan bij over de ontwikkelingen rond het levenstestament, pensioen en de valkuilen waar we niet in willen vallen. Voor ...
Lees dit bericht

Mensen en activiteiten van Lokaal FNV

Huub Esten

Huub Esten

contactpersoon gemeente Maastricht, secretaris, bestuurslid

- sterke vakbond nodig - krachtige en strijdbare FNV - afbraak sociaal zekerheidsstelsel stoppen
Steven   Schneemann

Steven Schneemann

contactpersoon gemeente Maastricht, voorzitter, bestuurslid

- organiseren netwerk lokaal - stimuleren en ondersteunen van onze leden - beïnvloeding gemeentelijk sociaal beleid
Nico Hermans

Nico Hermans

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

- belangrijke inbreng vanuit voormalig Bondgenoten - beleidsbeïnvloeding en lobbyen
Rob Jansen

Rob Jansen

contactpersoon gemeente Meerssen, penningmeester, bestuurslid

- promoten zichtbare FNV - ledengroei stimuleren - goede samenwerking netwerken
Harie Franssen

Harie Franssen

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

- sociale verworvenheden zijn een groot goed en deze moeten streng bewaakt worden
Louis Roumans

Louis Roumans

contactpersoon gemeente Meerssen, plv. penningmeester, bestuurslid

- een verbinding vormen tussen leden en maatschappelijke organisaties
Hanneke Bres

Hanneke Bres

contactpersoon gemeente Eijsden-Margraten, bestuurslid

- iedereen betrekken - passend loonbeleid - opkomen voor inkomen van de ouderen
Huub Kockelkoren

Huub Kockelkoren

contactpersoon gemeente Gulpen-Wittem, bestuurslid

- eerdere ervaringen als voorzitter FNV bondgenoten inzetten in het netwerk
Linda Spronck

Linda Spronck

contactpersoon gemeente Eijsden-Margraten, plv. voorzitter, bestuurslid

- netwerk is nieuwe kansen creëren - samenwerking diverse sectoren - daadkracht uitstralen
Johan Stassen

Johan Stassen

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

- samenwerken binnen bestuur - uitstraling FNV Senioren - leden laten mede beslissen inzake beleid FNV
Henk Tabbers

Henk Tabbers

contactpersoon gemeente Valkenburg aan de Geul, plv. secretaris, bestuurslid

- goede belangenbehartiging - jubilaris en thema bijeenkomsten - contact uitbouw met gemeente
Gitta Backer

Gitta Backer

bestuurder Netwerk Lokaal FNV

ondersteuning lokale netwerken