Voor elk wat wils: divers vrijwilligerswerk voor leden

diverse taken voor diverse leden

In Lokaal FNV worden allerlei taken en campagnes voor de belangenbehartiging voor (aanstaand) leden uitgevoerd, aansluitend bij landelijke FNV-speerpunten en bij de lokale situatie. In diverse campagnegroepen en werkgroepen gaan actieve en enthousiaste vakbondsleden hiermee aan de slag, ieder met een eigen kwaliteit. De FNV zorgt voor goede begeleiding, training en faciliteiten.

Lokaal sociaal beleid

Bij het lokale sociale beleid staan de volgende kwesties centraal: 

  • Gewoon goed werk, ook voor uitkeringsgerechtigden (goede re-integratie, normaal loon voor werk, geen verdringing) en  arbeidsgehandicapten (bij reguliere werkgevers of in de sociale werkplaats). De FNV voert nu de campagne Stop werken zonder loon.
  • Zorg voor iedereen (gemeentelijk beleid WMO, recht op zorgvoorzieningen, zorg is een vak).
  • Sociaal aanbesteden (met respect voor de geldende cao's in bouw, thuiszorg, taxivervoer of schoonmaak). De FNV start binnenkort de campagne Sociaal aanbesteden.

 

Ondersteuning individuele belangenbehartiging

  • Organisatie en uitrusting van spreekuren voor leden met allerlei vragen en problemen (werkenden, werkzoekenden, langdurig zieken, zorgvragers, senioren),  belasting-service.

 

Ledeninformatie en ledenbinding

  • Themabijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen.
  • Jubilarishuldigingen.

 

Vakbondsvoorlichting

  • Informatiestands organiseren en bemensen
  • Ledenwerving organiseren
  • Nieuwsbrieven uitbrengen en de nieuwe lokale website beheren

Interesse?

Ga naar de contactpagina en meld je aan