FNV en bewoners uit Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof in actie tegen verdachtmaking

FNV en bewoners uit Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof in actie tegen verdachtmaking

12 jun 2019 - Webredactie Lokaal FNV

FNV en bewoners uit Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof in actie tegen verdachtmaking

Wat: Actiebijeenkomst ‘Bij voorbaat verdacht’ van FNV Uitkeringsgerechtigden, Lokaal FNV en bewoners uit de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof

Waarom: Tegen verdachtmaking van fraude op basis van SyRI

Wanneer: woensdag 19 juni om 19.00 uur

Waar: Speeltuinvereniging Hillesluis, Vlasakkerstraat 12, 3074 WX in Rotterdam

FNV Uitkeringsgerechtigden en Lokaal FNV komen met bewoners uit de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof in actie tegen de plannen van Rotterdam tijdens een actiebijeenkomst ‘Bij voorbaat verdacht’. De aanleiding is de 1.200 huisbezoeken die de gemeente Rotterdam binnenkort met een sociaal interventieteam doet om fraude op te sporen in de wijken Hillesluis en Bloemhof. Een computeranalyse van het beruchte SyRI-systeem heeft 1.200 adressen aangewezen als mogelijke fraudeurs op basis van algoritmes. Het merkt de adressen aan als “hoog risicoadressen” van onder andere fraude met uitkeringen en toeslagen of illegale arbeid. Een op de 10 adressen in de wijken kan een huisbezoek van de sociale recherche verwachten.

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Bewoners worden bij voorbaat gewantrouwd op basis van algoritmes die hen beoordelen met “een verhoogde kans op fraude”. Waarvan en waarom wordt niet duidelijk. Wij vinden dit een grove aantasting van de privacy en burgerrechten. Bovendien blijven de grote fraudeurs, de belastingontduikende en frauduleuze organisaties, op deze manier weer buiten schot. Wat ons betreft stopt het onterecht criminaliseren van uitkeringsgerechtigden en bewoners. Het is tijd om hier tegen in actie te komen!’

Vorig jaar startte FNV met coalitie van maatschappelijke organisaties en personen, waaronder stichting Privacy First en de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden tegen het in 2018 geïntroduceerde systeem SyRI. Volgens de vakbond is SyRI een fundamentele bedreiging voor de rechtsstaat en een grote inbreuk op de privacy van burgers.

Op 29 oktober doet de rechtbank uitspraak over een mogelijk verbod op het systeem. Tot die tijd voert FNV acties wanneer er op basis van SyRI grote groepen uitkeringsgerechtigden worden geselecteerd. Van der Pligt: ‘Wij hopen dat eind oktober de rechter SyRI een halt toe roept. Door het toelaten van SyRI in een rechtssysteem als het onze, is Nederland op weg om een bananenrepubliek te worden.’

Extra informatie:

Vorig jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingevoerd om Europabreed tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. Bedrijven en instellingen moeten tegenwoordig toestemming vragen om alleen al naam en adres te mogen noteren. Maar aan de bewoners van deze wijken is niet gevraagd of de gemeente persoonsgegevens mag verzamelen en gebruiken. Blijkbaar geldt de verhoogde privacybescherming niet voor SyRI. Het systeem is behoorlijk schimmig. Zowel de resultaten, als de gevolgen van de inzet van het systeem zijn voor de buitenwereld onbekend. Burgers die door SyRI worden doorgelicht, maar ook de verantwoordelijke politici, hebben geen mogelijkheid om controle uit te oefenen. Een maatschappelijke coalitie is daarom een rechtszaak begonnen tegen het Ministerie van Sociale zaken om de inzet van SyRI te verbieden. De coalitie van eisers bestaat uit het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM), Stichting Privacy First, Stichting KDVP, de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari hebben zich op persoonlijke titel als eisers aangesloten. Als ambassadeurs van de rechtszaak spraken zij zich reeds meerdere malen fel uit tegen SyRI.  Bij deze coalitie is ook de vakbond FNV aangesloten.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht