FNV Debat Gemeenteraadsverkiezingen Midden-Groningen

FNV Debat Gemeenteraadsverkiezingen Midden-Groningen

02 nov 2017 - webredactie

FNV Debat Gemeenteraadsverkiezingen Midden-Groningen

Lokaal FNV houdt een debat op vrijdag 17 november van 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Hotel Faber Meint Veningastraat 123  9601 KE  HOOGEZAND

Op 22 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Midden- Groningen.
 
In de afgelopen jaren is er veel macht en geld van Den Haag naar de gemeenten gegaan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor belangrijke zaken als de sociale werkvoorziening/Participatiewet, de zorg, maatvervoer en inkomensvoorziening.
De FNV ziet het dan ook als haar taak om voor de belangen van onze leden op te komen op dit terrein, in gemeentelijke termen het ‘sociaal domein’.

Denk daarbij ook de aan de aanbestedingen van werk naar externe bedrijven, ook een terrein waar de gemeente een belangrijke vinger in de pap heeft.
Als er alleen voor de laagste prijs wordt gekozen, raken de belangen van werknemers in de zorg, vervoer en afval ondergesneeuwd. 
 
Lokaal FNV heeft alle lokale politieke partijen benaderd met het 10 puntenplan van de FNV. Genoeg redenen om alle politieke partijen in de gemeente uit te nodigen voor een debat over onze 10 punten.

  • vrijdag 17 november van 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
  • Hotel Faber Meint Veningastraat 123  9601 KE   HOOGEZAND

 

Gratis toegang voor LEDEN EN NIET-LEDEN!

10-puntenplan in het kort:

1 Investeer in méér echte banen

2 Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten

3 Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening

4 Kies voor sociaal aanbesteden

5 Streef naar duurzame garantiebanen

6 Stop werken zonder loon en verdringing

7 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers

8 Investeer in de basisvaardigheden

9 Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

10 Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht