Leiden stopt met verplichte arbeid

Leiden stopt met verplichte arbeid

21 mrt 2017 - FNV

Leiden stopt met verplichte arbeid

Mensen die in Leiden een bijstandsuitkering aanvragen hoeven niet langer verplicht zes weken bij re-integratiebedrijf De Zijl Bedrijven (DZB) simpel werk te verrichten voordat hun begeleidingstraject naar een nieuwe baan begint. Burgemeester en wethouders hebben onlangs besloten deelname vrijwillig te maken.
Het verplichte, meestal zeer simpele werk is bedoeld voor diegenen waarvan verwacht wordt dat het vinden van een baan niet eenvoudig zal zijn. Het idee is dat mensen weer leren in een bedrijfssituatie te functioneren en DZB-consulenten hun nieuwe cliënt kunnen leren kennen. Er is veel kritiek: niet meedoen betekent korting op de uitkering. Burgemeester en wethouders maken deelname vanaf 1 april vrijwillig, in ruil voor volledige inzet.

Succes voor FNV

FNV heeft zich vol ingezet om dit te bereiken. Dit deden wij met onderstaande uitgangspunten:
  • Stop werken zonder loon en investeer in Echte banen! Uitkeringsgerechtigden moeten vaak productieve arbeid verrichten, zonder dat zij daarvoor loon ontvangen. Een Echte baan hoort volgens de geldende CAO-afspraken gewoon betaald te worden. Is er geen CAO? Dan geldt het wettelijk minimumloon. 
  • Toets systematisch of verdringing van betaald werk in de praktijk voorkomt. Werken zonder loon leidt tot oneerlijke concurrentie en zelfs tot verlies van Echte banen. Gemeenten kunnen dit toetsen door het instellen van een onafhankelijk interventieteam dat verdringing onderzoekt, voorkomt en beëindigt. 
  • Uitkeringsgerechtigden moeten een maatschappelijk nuttige tegenprestatie leveren in ruil voor hun uitkering. De FNV is fel tegenstander; de tegenprestatie leidt nergens toe. Uitkeringsgerechtigden leveren al een tegenprestatie; ze zoeken namelijk naar een Echte baan. 
  • Kies voor de beste weg naar werk en niet voor de kortste. Uitkeringsgerechtigden hebben recht op maatwerk in het traject dat bijdraagt aan een Echte baan met werkzekerheid en een cao-loon. 

Klik hier voor het originele artikel (Leidsch Dagblad)

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Bert de Jong schreef op 13-11-2017

Goede zaak, Het begin van het einde van het slavernij tijdperk van VVD en PvdA in 2017. Er valt heel veel te winnen bij de PGB- Fraude want die loopt aardig uit de hand.