FNV regelt behoorlijke compensatie voor ex-bloemenvouwers Aalten

FNV regelt behoorlijke compensatie voor ex-bloemenvouwers Aalten

23 feb 2017 - Lokaal FNV

FNV regelt behoorlijke compensatie voor ex-bloemenvouwers Aalten

Ruim driehonderd voormalige werkers zonder loon uit de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek krijgen alsnog een behoorlijke compensatie van de sociale dienst. Daarover heeft de FNV een akkoord gesloten met de burgemeesters van beide gemeenten namens het ISWI. De leden van de FNV hebben met overgrote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

‘We zijn blij en opgelucht’, zegt FNV-lid Peter Dibbets, die in april 2015 als eerste naar buiten trad om zijn uitzichtloze situatie aan de kaak te stellen. Hij werkte toen al tweeëneenhalf jaar, 32 uur per week, om zijn uitkering te behouden. Een passend plan van aanpak voor zijn re-integratie ontbrak. Samen met tientallen collega-uitkeringsgerechtigden vouwde hij plastic bloemen voor een groothandel die aan tuinmarkten levert. Ook werkte hij voor de gemeente in het groenonderhoud.

Dibbets: ‘Onze situatie was uitzichtloos, ons zelfvertrouwen bijna gebroken. Maar we hebben bewezen dat opkomen voor je recht loont. We hebben samen gevochten en waren vasthoudend. Met dit resultaat. Dat geeft een goed gevoel’, zegt Dibbets, voorzitter van het plaatselijke FNV-actiecomité dat een groot aantal werkers zonder loon in beweging kreeg.

Netto compensatie

De schikking betreft een compensatie voor 305 bijstandsgerechtigden die langer dan een half jaar voor het ISWI hebben gewerkt. Het bedrag kan oplopen tot 2300 euro per gewerkt jaar. Door de compensatie wordt voor een groot deel het verschil tussen het netto inkomen en de netto bijstandsuitkering gedicht. De overeenkomst heeft groen licht gekregen van zowel de Belastingdienst als het bestuur van Laborijn waarin de sociale dienst van Aalten en Oude IJsselstreek is opgegaan. De zogenoemde activeringspremie is netto, zal geen nadelige fiscale gevolgen met zich meebrengen en zal niet worden gekort op lopende bijstandsuitkeringen.

Rechtszaak ingetrokken

Met het akkoord staakt de FNV haar rechtszaak om loonvordering. ‘De FNV blijft fel tegenstander van het werken zonder loon. Productieve arbeid, in feitelijke dienstbetrekking, moet gewoon lonen’, benadrukt Wilma Nieveen, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden. ‘Dit akkoord is nu in het directe belang van onze leden. Een rechtszaak had nog jaren kunnen voortslepen.’

De burgemeesters en de FNV hebben in hun onderhandelingen de intentie uitgesproken zich in te zetten voor concrete afspraken over het voorkomen van ongewenste verdringing door re-integratietrajecten in de arbeidsmarktregio Achterhoek.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht