Onderzoek naar cliëntenparticipatie

Onderzoek naar cliëntenparticipatie

14 nov 2016 - Webredactie

Onderzoek naar cliëntenparticipatie

Er is onvoldoende cliëntenparticipatie bij arbeidsmarktregio's. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid starten een onderzoek om te kijken hoe cliëntenparticipatie van de grond kan komen. De FNV beveelt dit onderzoek aan.

Het onderzoek draait om 3 kernvragen:

1. Wat is de stand van zaken in de 35 arbeidsmarktregio’s?
2. Welke factoren zijn bevorderend of belemmerend bij de ontwikkeling van regionale cliëntenparticipatie?
3. Welke ondersteuningsvragen zijn er bij cliëntenraden (gemeenten en UWV)?

Onderzoeksbureau ZINZIZ voert het onderzoek uit. Door middel van verschillende enquêtes, groepsinterviews en een rondetafel-bijeenkomst brengen zij de antwoorden op de onderzoeksvragen in kaart. Het onderzoek loopt tot begin 2017.

Lees meer over het onderzoek naar cliëntenparticipatie.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht