Geslaagde actie in Sittard-Geleen

Geslaagde actie in Sittard-Geleen

25 nov 2016 - webredactie

Geslaagde actie in Sittard-Geleen

Op 24 november hield de FNV een geslaagde actie bij het Gemeentehuis van Sittard-Geleen tegen Werken-zonder-Loon door bijstandsgerechtigden. De kaderleden van Lokaal FNV en FNV Uitkeringsgerechtigden lieten luid en duidelijk blijken dat de FNV geen heil ziet in de proef van de  gemeente om bijstandsgerechtigden in te zetten in het onderhoud van de openbare ruimte (pilot “Schone Stad”).

Er zijn heel veel klachten over zwerfvuil dus extra inzet op onderhoud is ongetwijfeld nodig. De gemeente heeft eerder bespaard op dit onderhoud en er staan verdere besparingen op stapel. De FNV vindt het onjuist om hiervoor bijstandsgerechtigden in te zetten omdat hierdoor verdringing optreedt.

Het gaat om echte banen die wegbezuinigd zijn. Het gaat om werk waar normaal gesproken loon voor betaald wordt. En het gaat om echte mensen in de bijstand en die zijn geholpen met een echte baan en met perspectief. De FNV zegt: Creëer (extra) werkgelegenheid en veroordeel deze mensen niet tot een leven lang in de uitkering! 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht