We gaan aan de slag met de nieuwe Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016!

We gaan aan de slag met de nieuwe Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016!

05 apr 2016 - Patricia Jorissen

We gaan aan de slag met de nieuwe Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016!

Vorig jaar hebben we al aangegeven dat we in 2016 zouden gaan starten met de nieuwe FNV Lokale Monitor. Op dit moment zijn we de monitor aan het voorbereiden. Er zijn 7 regionale instructiebijeenkomsten voor kaderleden georganiseerd en binnenkort gaan we gemeenten vragen om aan ons onderzoek mee te doen. Kom ook naar de bijeenkomsten!

Waarom moeten gemeenten meedoen?

De monitor brengt het sociaal beleid van gemeenten in kaart. Gemeenten worden echter voortdurend gevraagd om aan allerlei onderzoeken mee te doen en zullen niet direct staan te springen om mee te doen en om de vragenlijsten in te vullen. Toch vindt de FNV het belangrijk dat gemeenten meedoen, omdat de meeste onderzoeken geen informatie op het niveau van de individuele gemeenten publiceren. Onze monitor brengt daarentegen wél voor ieder deelnemende gemeente (op een aantal punten) in beeld hoe sociaal een gemeente haar beleid voert. Daarmee is vergelijking met andere deelnemende gemeenten mogelijk. De FNV vindt ook dat burgers er recht op hebben om te weten hoe sociaal gemeenten hun beleid voeren.

Het belang van burgers

Burgers willen namelijk steeds meer meebeslissen en meedenken over het beleid van gemeenten en willen weten wat er met hun belastinggeld gebeurt. De landelijke overheid speelt hierop in met haar Agenda Lokale Democratie, waarmee zij duidelijk wil maken dat lokale democratie niet uitsluitend vorm krijgt in de gemeenteraad en het college, maar dat er daarnaast ook andere vormen kunnen bestaan om als burger invloed te kunnen uitoefenen in het sociaal domein. De FNV Monitor biedt burgers, waaronder onze FNV-leden in gemeenten, inzicht in hoe hun gemeente het doet en aangrijpingspunten om het beleid te kunnen verbeteren.

Werk en Inkomen

We hebben twee vragenlijsten ontwikkeld: Werk en Inkomen. Deze vragenlijsten zijn intern besproken met o.a. kaderleden, beleidsadviseurs, bestuurders werkbedrijven en sectoren. Signalen die we vanuit onze achterban hebben meegekregen, zijn zoveel mogelijk verwerkt in de vragen. Zo willen we bijvoorbeeld weten wat gemeenten doen met de extra middelen die zij hebben gekregen om chronisch zieken en/of mensen met beperkingen financieel te kunnen ondersteunen en hoe het er voor staat met het realiseren van beschutte werkplekken voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een beschutte werkplek nodig hebben.

Rol van lokale kaderleden

Kaderleden hebben belangrijke rollen tijdens het onderzoek en na het onderzoek. Als procesbewaker tijdens het onderzoek om ervoor te zorgen dat de gemeente tijdig de vragenlijst invult en om aan de hand van de resultaten uit de monitor het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Daarom zijn er 7 regionale instructiebijeenkomsten in het land georganiseerd om de rollen van kaderleden goed toe te kunnen lichten en om kaderleden mee te nemen in de achtergrond van de vragen die we willen gaan stellen aan gemeenten. Kom ook!

> Achtergrondinformatie Lokale monitor

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Hwm.klaassen schreef op 23-04-2016

Dag Allemaal De gemeente waar ik woon Zou het mooi zijn als ze met hum sociaal belijd meer naar buiten zouden komen En heel vaak alleen standen met een beperking Meer controle in huis en er om heen zouden doen Ik zit in de participatie raad van de gemeente Venray Hwm.klaassen