Positie cliëntenraden bij gemeenten is zorgelijk

Positie cliëntenraden bij gemeenten is zorgelijk

05 apr 2016 - webredactie

Positie cliëntenraden bij gemeenten is zorgelijk

Cliëntenparticipatie bij werkbedrijven staat in de kinderschoenen. Ruim een derde van de cliëntenraden is niet gevraagd advies uit te brengen over de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet. Het grootste deel van de cliëntenraden heeft minder dan 50% cliënten in de raad. En: bij gemeenten krijgen mensen met een loonwaarde lager dan 50% bijna geen kans. LCR, Ieder(in) en LPGGz zijn bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben staatssecretaris Klijnsma hiervan op de hoogte gesteld.

Wettelijk

Het onderzoek onder cliëntenraden is bijna een jaar geleden gehouden. Doel was om een beeld te krijgen van de inspraak van cliëntenraden bij de invoering van de Participatiewet. Die inbreng is van belang omdat de cliëntenraden de stem van cliënten laten horen. De adviesfunctie van cliëntenraden is zelfs wettelijk vastgelegd.

Politiek

De drie organisaties blijven de ontwikkelingen rondom cliëntenparticipatie volgen. Elk jaar krijgen cliëntenraden vragenlijsten voorgelegd. De vragen zijn bedoeld voor zowel gemeentelijke raden als voor UWV-cliëntenraden en cliëntengroepen. Dit laatste met het oog op de vorming van regionale cliëntenparticipatie. De signalen uit het onderzoek worden doorgegeven aan de landelijke politiek.

De resultaten zijn te bekijken op http://monitor.clientperspectief.nl.

Klik voor: rapportage onderzoek cliëntenraden bij invoering Participatiewet

Meer weten?

Wil je meer weten over cliëntenparticipatie en cliëntenraad? Ga dan naar www.landelijkeclientenraad.nl/.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Jos van Dun schreef op 11-05-2016

Hallo, mijn vraag is (ik woon in Etten-Leur) of de clientenraden van de werkpleinen als zijn ingericht. Mijn gemeente werkt samen met verschillende (5) andere gemeenten en die moeten dus een clientenraad samenstellen. Bij ons is het zo geregeld, dat er 6 mensen komen uit de plaatselijke clientenraad en 6 uit het clientenbestand. Ik geloof dat er in september aanstaande hier meer duidelijkheid over komt. Bij mijn weten zit er in het bestuur van deze werkpleinen ook iemand van de FNV. Ik vraag me af of deze persoon geen behoefte heeft aan een vorm van terugkoppeling naar zijn FNV achterban. Graag zou ik me aanmelden om hier aan mee te werken. Met vriendelijke groet, Jos van Dun, 0681167973