Lokale monitor

Lokale monitor

31 mrt 2016 - webredactie

Lokale monitor

In 2016 voert de FNV een nieuwe FNV Lokale Monitor uit. De monitor is een vergelijkend onderzoek onder Nederlandse gemeenten. Met dit onderzoek toetsen wij iedere twee jaar het gemeentelijk sociaal beleid en doen we concrete aanbevelingen voor verbeteringen. De monitor wordt na de zomer van 2016 gepubliceerd. Door uw antwoorden krijgt de FNV een beeld van gemeentelijk sociaal beleid anno 2016 en antwoorden op belangrijke vragen als:

 • In hoeverre worden extra middelen voor chronisch zieken en/of mensen met beperkingen ingezet?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag?
 • Wat is uw verwachting voor het aantal te realiseren beschutte werkplekken?
 • Hoe wordt verdringing van betaald werk voorkomen?

Het onderzoek van de FNV laat die verschillen duidelijk zien en daarmee biedt het waardevolle inzichten waarmee uw gemeente haar voordeel kan doen. Bij het ontwikkelen van de vragenlijsten hebben we gebruik gemaakt van de expertise van twee gemeenten en Divosa. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten meedoen aan het onderzoek. Iedere gemeente is immers anders. In eerdere edities van de FNV Lokale Monitor deed méér dan de helft van de 443 gemeenten mee. Het onderzoek bestaat uit twee digitale vragenlijsten:

 • Werk (bestaande uit 25 vragen die betrekking hebben op de thema’s Integratie-uitkering Sociaal Domein, het stimuleren en behouden van werkgelegenheid, versterking van basisvaardigheden, nieuwe voorziening beschut werk, garantiebanen, werken zonder loon en verdringing van betaald werk):
 • Inkomen (bestaande uit 30 vragen die betrekking hebben op de thema’s bijstandsaanvraag, kostendelersnorm, arbeidsverplichtingen, individuele inkomens- en studietoeslag, inkomensondersteuning voor chronisch zieken en/of mensen met beperkingen, minimabeleid, schuldhulpverlening en informatie en advies).

De planning

 • 6 juni 2016 is de deadline voor het invullen van de vragenlijsten.
 • We sturen u medio juni/juli 2016 ter controle de indicatoren toe, die we hebben berekend op basis van de aangeleverde informatie.
 • In september 2016 verschijnt de rapportage van het onderzoek.

De rol van kaderleden van de FNV

In veel gemeenten zijn kaderleden van de FNV actief die als taak hebben om het proces van de gegevensverzameling in de betreffende gemeente te bewaken. Zij zullen daartoe de vragenlijsten uitgereikt krijgen en mogelijk contact met u opnemen om afspraken te maken over de gegevensverzameling.

We zijn ons ervan bewust dat gemeenten regelmatig worden benaderd met het verzoek om mee te werken aan onderzoek en dat hier veel tijd in gaat zitten. Toch willen we graag benadrukken dat we veel belang hechten aan de deelname aan de FNV Lokale Monitor Werk en Inkomen 2016. Enkele argumenten:

 • Het is een gelegenheid om het eigen beleid te toetsen en te vergelijken met andere gemeenten;
 • Burgers hebben er recht op om te weten hoe de gemeente het doet
 • Andere onderzoeken publiceren meestal geen informatie over individuele gemeenten;
 • Waar mogelijk maken we al gebruik van gegevens uit externe bronnen, zodat we gemeenten niet onnodig belasten.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Martijn van der Aalst schreef op 12-04-2016

De gemeente Nijmegen wil graag meedoen aan de monitor. Ik ben voor Nijmegen de contactpersoon. Met vriendelijke groet, Martijn vd Aalst 06 2251 4725