Campagne Stop werken zonder loon: speerpunt in 2016

Campagne Stop werken zonder loon: speerpunt in 2016

04 jan 2016 - Onno van Buuren

Campagne Stop werken zonder loon: speerpunt in 2016

De Participatiewet geeft gemeenten de mogelijkheid een tegenprestatie te eisen van mensen in de bijstand. Maar dat leidt tot vernederende werkverschaffing als papier prikken. Bovendien wordt betaald werk verdrongen door ‘gratis’ uitkeringsgerechtigden. Volgens campagneleider Ger Deleij heeft de campagne ‘Stop werken zonder loon’ al het nodige succes behaald.

Welke successen hebben jullie dan al behaald?

Ger Deleij: 'Het begrip ‘Werken zonder loon’ is in ieder geval goed ingeburgerd in Nederland. Vroeger werd er nog gesproken over ‘werken met behoud van uitkering’, maar dat hebben we weten om te buigen. Iedereen weet nu waar we het echt over hebben.'

'Eind 2014 demonstreerden we in Tilburg tijdens een bijeenkomst van wethouders over de Participatiewet. Daar hebben we staatssecretaris Jetta Klijnsma duidelijk gemaakt dat we het niet eens zijn met de verplichte tegenprestatie in de bijstand. Gemeenten kunnen die verplichting zelf regelen in een verordening. Wij hebben ons toen gefocust op zes gemeenten, van Amsterdam tot Stadskanaal. Mede door toedoen van onze acties hebben Amsterdam en Arnhem besloten om die verplichting niet in te voeren.

'Voor alle duidelijkheid: tegenprestatie gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is iets anders dan werk in het kader van een re-integratietraject, gericht op het krijgen van betaald werk. Wij hebben ons eerst vooral gericht op het tegengaan van de verplichte tegenprestatie. Dat lijkt op straffen, soms met onzinnig werk. Je moet niet de werkloze straffen, maar de werkloosheid oplossen.

'We hebben onze doelstelling – het afschaffen van de verplichting tot tegenprestatie – nog niet volledig gerealiseerd, maar wel weten te bereiken dat de verplichte tegenprestatie in veel gemeenten sterk is beperkt. In 2016 gaat de campagne zich met name ook richten op Rotterdam, waar mensen in de bijstand 20 uur per week verplicht werken. We zoeken de verbreding, ook politiek.'

undefined

Voorstanders van de verplichte tegenprestatie zeggen dat de samenleving iets terug mag verwachten voor je uitkering.

'Echt vrijwilligerswerk, waar je zelf voor kiest, is prima. Maar zodra je productief wordt moet er gewoon loon betaald worden. De nadruk voor ons ligt ook op het voorkomen van verdringing. We zien vaak dat mensen met een uitkering werk gaan doen waar eerder normaal loon voor betaald werd via een echte baan. Mensen willen ook met respect behandeld worden.

'Uit ons zwartboek blijkt dat veel mensen onder druk worden gezet door hun klantmanager. Zoals in Rotterdam, waar ook hoogopgeleide mensen papier moeten prikken. Dat zag je op tv in De Monitor. Dat is niet van deze tijd; daar krijg je kromme tenen van. Een aantal gemeenten ziet nu ook in dat het onder druk zetten mensen niet motiveert. Mensen kiezen er niet bewust voor om in de bijstand te komen of te blijven. Het kan iedereen overkomen, ook als je nu een vaste baan hebt.'

Steeds meer gemeenten willen experimenteren met soepeler regels voor bijstandsgerechtigden. Dat zou effectiever zijn om ze weer aan het werk te krijgen.

'Inderdaad, maar Klijnsma zegt steeds dat het moet in het kader de Participatiewet, dus veel ruimte krijgen ze daar niet voor. Bovendien zie in je in de praktijk dat het beleid niet altijd goed vat heeft op de uitvoering door de klantmanagers. Daar gaat een hoop mis.'

Worden gemeenten niet gedwongen om steeds strenger te worden? Ze komen nu al veel geld te kort voor de bijstand.

'Ja, je ziet vaak dat klantmanagers cliënten plaatsen bij bedrijven, in het kader van re-integratie. Zonder dat ze een fatsoenlijk plan van aanpak hebben, wat wel verplicht is, om van maatwerk nog maar te zwijgen. Dan zie je dat betaalde banen verdrongen worden, bijvoorbeeld bij afvalbedrijven. Gemeenten oefenen daar geen controle op uit.

'Het is een bedreiging voor de werkgelegenheid van betaald personeel. Werkgevers kunnen flink besparen door mensen te ontslaan, die vervolgens vanuit de bijstand hetzelfde werk moeten doen. Dit moet ophouden.'

Wil de FNV niet streven naar een basisinkomen? Dan ben je af van alle controle, sancties en verdringing.

'Die discussie loopt binnen de FNV, en moet in 2016 tot een standpunt leiden. Er zitten veel kanten aan, zoals de betaalbaarheid, en de vraag of rijkere mensen het ook moet krijgen.'

‘Stop werken zonder loon’ is een van de speerpuntcampagnes voor Lokaal FNV. Pim Smit, bestuurder Lokaal FNV, coördineert de campagne ‘Stop werken zonder loon’ in Rotterdam.

Hoe pak je dat aan?

undefined'Het probleem is dat kaderleden met bijstand chantabel kunnen zijn als ze zich verzetten tegen verplicht werken zonder loon. Dan worden ze gekort op hun uitkering, en kunnen door het beleid achtervolgd worden. Dat willen we natuurlijk niet. Wethouder Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam zegt zelf dat zijn beleid is gebaseerd op wantrouwen. Maar de aanname dat iemand met bijstand lui zou zijn raakt kant noch wal. Diverse onderzoeken tonen aan dat veel mensen tussen wal en schip vallen, vooral in een stad als Rotterdam.'

Hoe krijg je leden dan toch in verzet tegen werken zonder loon?

'Vanuit de lokale netwerken van Lokaal FNV organiseren we vakbondscafés om mensen te informeren. Zo proberen we ook werkende leden actief te krijgen tegen het gemeentebeleid. Dan moet je denken aan geregeld overleg met de wethouder. We richten ons vooral op het voorkomen van verdringing. Onze werkende leden in die sectoren hebben daar ook veel belang bij. Zo kunnen we proberen het aanbestedingsbeleid van de gemeente aan te passen.'

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

11 reacties

Ans Lokhoff schreef op 20-01-2016

A.s.maandag 25 januari heeft SP Den Bosch een openbare avond georganiseerd nav ons SP Meldpunt werken zonder Loon. Op onze uitnodiging komt er ook een spreker van de FNV. Op deze avond is 2e kamerlid Sadet Karabulut een van de sprekers. Ik ben zelf actief als FNV belastingservice en ASV-er. Daarnaast raadslid voor de SP in de Gemeente Den Bosch . Misschien dat Ger Deleij en Pim Smit ook interesse hebben om deze avond aanwezig te zijn. De avond wordt gehouden in De Stop. Rijnstraat 497, Den Bosch. Inloop 19.30 aanvang 20 uur.

theo van kol schreef op 20-01-2016

ik vind het een zeer goede zaak dat de fnv veel aandacht besteed aan werk met behoud van de ze uikering.wij van de afd lokaal van de 6.1 gemeenten.houden op donderdag 25 febr 2016 in helmond een thema avond over dit onderwerp.er komt ook ienand van de fnv die avond.en er worden ook nog wethouders uitgenodight op die avond.en als het kan ook mensen die hiermee ervaring mee hebben.

Marina schreef op 26-01-2016

Soms zijn er ook bijstandsvrouwen die bij mij in de wasserij werken en binnen 1 jaar verloop het contract en moeten hun weer ergens anders werken, en dat terwijl hun het naar hun zin hebben. Maar ook wat niet eerlijk is, er word met twee maten gemeten. Ongediplomeerde vrouwen mogen achter de mangel. Maar ook bijstandsvrouwen zonder ervaring.

C. Stigter schreef op 28-01-2016

Al lang is de trend is om professionals te ontslaan. Het werk wordt dan opengesteld voor vrijwilligers. In Utrecht wil men 15 (professionele) bibliotheekmedewerkers ontslaan. Deze moeten dan vervangen worden door 100 vrijwilligers. Ik vraag me af of dat redelijk en wenselijk is. Het is een zorgelijke situatie. Het is al heel moeilijk om na een bepaalde leeftijd een betaalde baan te vinden. Dit geldt ook voor jongeren. Ik begrijp niet dat het zo maar kan.

Martijn schreef op 31-01-2016

Goed artikel. Ik denk dat het probleem werken zonder loon groter is dan jullie je realiseren. Dank ook aan de vernederingen, de dwang en slechte omstandigheden. Dat zal veel mensen niet goed doen. Ik hoop op nog meer aandacht van de FNV en misschien meer/grotere protesten daartegen.

Hans schreef op 06-03-2016

Er zou ook een dergelijke voorselectie gemaakt kunnen worden van mensen die een passie/doel/carrière hebben of mensen die de uitkering als werk beschouwen. Er kunnen zich allerlei omstandigheden voor doen waardoor iemand met passie toch een baan verliest, door reorganisatie of faillissement van een bedrijf. Deze mensen willen snel weer aan de slag en ervaren thuis zitten als falen. Waardoor ze in een depressie komen. Deze mensen moet je opvangen en motiveren ze hebben jaren lang hun best gedaan en verdienen wat hulp om weer op de been te komen. Ze verdienen het niet om als uitkering trekkers gezien te worden. Dit is nu wel het geval door de strenge aanpak. Ze zinken nog dieper terwijl de mensen die het er om doen alle mazen en trucjes kennen om in de bijstand te blijven en het totaal niet zien als een falen maar juist als een nieuwe uitdaging om geld te krijgen en hier zo weinig mogelijk voor te hoeven doen. Terwijl de groep die er snel uit wilt komen niet geholpen wordt aan een langdurige baan maar aan een traject om zo snel mogelijk uit de bijstand te komen, met een baantje die totaal niet bij hun past op gebied van opleiding/werk ervaring/enz. waardoor deze groep weer in op de stapel beland en nog meer bij de pakken neer gaat zitten. terwijl de andere groep die aangepakt moet worden er makkelijk doorheen glippen. Als men je verplicht te werken zorg dan dat er gepast werk is. Voorbeeld: Een Huisarts met eigen onderneming bouwt geen uitkering op en er gaat wat fout waardoor deze in de bijstand komt en er snel uit wilt komen omdat deze situatie niet zijn passie en doel is. Deze moet verplicht op een bloemenveiling gaan werken tussen mensen die amper Nederlands speken. Dit wordt gezien als vernedering en zal de psychische toestand verslechteren. Een schoonmaker die zijn baan verliest en ook de bijstand inkomt en moet werken op een bloemenveiling om zo in het werk segment te blijven zal dit niet ervaren als een vernedering en zal er dan ook beter uitkomen. Ik zeg niet dat er voor de Huisarts een nieuwe Huisarts positie moet krijgen van de overheid maar een passende positie zoals een parttime baan die meer past bij de persoon om zo terug te keren naar zijn of haar arbeidsmarkt. Help je burgers als er iets voor doet wat iedereen kan overkomen en filter de mensen eruit die willen werken en die een uitkering willen trekken. Dit kan met een simpele psychologische vragenlijst en door naar hun werkverleden te kijken. Nu wordt er één lijn getrokken waardoor de Carrière mensen te hard worden aangepakt en vertrouwen in de maatschappij verliezen en de mensen die het er om doen er makkelijk doorheen glijden. Omdat er geen selectie is om de 2 groepen aan te pakken (een vies wordt is te HELPEN). Help de mensen die echt willen en pak de mensen aan die het systeem willen gebruiken maar zet ze niet in het zelfde kamp. Bekijk de persoon voordat je een oordeel velt. Laten we elkaar steunen als het even fout gaat om elkaar weer op t spoor te krijgen. Dit is voordeliger voor ons allemaal op gebied van de volksgezondheid, werkgelegenheid en burgerplicht. Vergeet niet dat dit ons allemaal kan overkomen en het fijn zou zijn als er medeburgers klaar staan om je te helpen en niet om je zonder achtergrond informatie te veroordelen en je de grond in te stampen. Laten we elkaar helpen en een hart onder de riem steken en de mensen die hier misbruik van maken gericht aanpakken en ook hun helpen aan een beter bestaan, omdat het ook mensen zijn. Die geen passie en doel hebben en daarom liever in een uitkeringssituatie leven. Voor deze mensen kan er gekeken worden hoe deze op de been geholpen kunnen worden zodat we het samen kunnen doen. Eerst de mensen die willen en de capaciteit hebben om te kunnen en daarna de mensen die willen maar niet kunnen. Hoop dat er mensen zijn die dit willen steunen.

edmund van Bakel schreef op 28-05-2016

Bij gemeenten die willen bezuinigen op de groenvoorziening uitgevoerd door wsw bedrijven is de participatiewet een uitkomst. Eerst losse contracten niet verlengen om vervolgens als de ww uitkering is afgelopen deze wsw -ers met behoud van bijstandsuitkering weer terug te nemen.Volgens mij is dit ook het toekomstige doemscenario voor wsw -ers met een vaste baan. Ook gemeenten in Flevoland en Noord West Overijssel maken zich hier aan schuldig.

Bert schreef op 04-07-2017

Kunt u iets doen aan het stuivertje wisselen met Wajongers en mensen uit het doelgroepregister? En aan de oneerlijke concurrentie veroorzaakt door bedrijven die alleen nog met Wajongers/stagiairs/mensen uit het doelgroepregister willen werken? De mensen waar niemand voor in de bres springt. Geen pensioen, want ze verdienen te kort en werkgevers bieden geen extraatjes. Geen vast werk. Geen verantwoorde mogelijkheid om uit te stromen naar een volwaardig en passend functieloon, want stoppen is geen optie in een verziekte markt, zeker niet als je geen sollicatietalent bent. Het gaat hier vaak om mensen met een hoge opleiding/veel kennis en met veel ervaring, waar structureel oneerlijke loonwaardebepalingen voor worden gedaan door arbeidsdeskundigen die niet worden betrokken bij het feitelijke dagelijks werk en dus geen goed beeld kunnen vormen van wat iemand doet en opbrengt. Deze mensen, soms met bijv. een relevante bachelor of master opleiding, verdienen veel geld voor een bedrijf, maar er is niemand die goede zaken voor ze doet. Jobcoaches die intern zijn ingezet, houden zich vooral bezig met HR en personeelszaken. Het kan niet zo zijn dat een onderneming volledig afhankelijk is van stages, subsidies en kortingen op arbeid. Toch worden dit soort ondernemingen gesteund door UWV en andere instanties, terwijl ze niemand van deze werknemers daadwerkelijk vooruit brengen als we kijken naar hun inkomensposities en toekomst. Ik doel hier niet op de mensen met een beperking in het functioneren die daadwerkelijk minder voor de werkgever kunnen verdienen dan andere collega's. Er is ook een andere groep. Ik heb het over een grote groep die eruit wordt gegooid zodra de subsidies en belastingvoordelen voor de werkgever worden stopgezet. Mensen die worden geruild voor nieuwe slachtoffers, waarna de afbeidskortingen weer gaan lopen. Een oude dag op straat zonder vermogen of pensioen is geen doel om naar te werken.

G.R.A.Monsanto schreef op 10-10-2017

Het wordt eerlijk gezegd zeker de allerhoogste tijd dat men werken zonder loon ook bekend als de idiote,hufterige Participatiewet echt gaat bestrijden ! Het verbaasd mij helemaal niet dat er onder die verdomde,criminele Participatiewet mensen dagelijks worden uitgebuit ,gekleineerd en vernederd .Dit wist ik vanaf het begin al toen de wet werk naar vermogen onder het mom van Participatiewet op 1 Januari 2015 ging gelden helaas. Wel vind ik dat de vakbonden hier in Nederland te veel praatclubs zijn geworden.Het moet veel radicaler worden , in de jaren zeventig en tachtig waren hier veel stakingen en acties waar is die tijd gebleven? In landen als Frankrijk weten ze zeker goed wat actie voeren is door vakbonden die zijn daar terecht veel feller en harder. Het wordt de hoogste tijd dat het hier ook gebeurt want het nieuwe kabinet Rutte III brengt niks goeds alleen voor de rijken .De laagst betaalden gaan flink op achteruit.Werkelozen met een WIA/Wajong uitkering worden behandeld als criminelen .De oppermachtige uitkeringsinstantie UWV gedraagd zich als een RECLASSERINGSBUREAU die mensen met een WIA/Wajong uitkering straft en wat ik eerder zei ze behandeld als criminelen.Bij de presentatie van het nieuwe kabinet Rutte III geen verbetering voor mensen met deze uitkering waar ik allang bang voor was en is uitgekomen .Mensen dagelijks uitbuiten en vernederen met kutwerk als papierprikken en ander klote werk waar je gek van wordt .Ik zou hier gek van worden wat het UVW met anderen doet dagelijks zou ik echt nooit,nooit,nooit,nooit, nemen .Want dan zullen ze bij mij wat beleven als men mij in die stront wilde duwen !!!!!

Maik schreef op 24-11-2017

Los van het feit of die wet(krijg de naam niet door mijn strot) werkt, moet je ook het arbeidsvermogen onder de loep nemen. Toen ik in Eindhoven werkzaam was(Participatiebaan) bij een bedrijf, kreeg ik een arbeidsvermogen van 35% op een contract wat €800 bruto per maand had moeten opleveren. Ik kreeg echter van het UWV €401 en van het bedrijf €250, over oplichting gesproken. Het kon allemaal zo mooi zijn, maar zo ben ik toch mooi over 18 maanden€149*18=€1091,80 misgelopen, want de eerste 2 maanden waren 'Proef'(zeg maar onbetaald met uitkering). Ik vraag me af, kan dit zomaar? Toen ik werk kreeg via een uitzendbureau, werd het beter met €1600 in de maand. Daarom zeg ik tegenwoordig : ik doe conform CAO en niks anders.

Bart schreef op 11-12-2017

Is allemaal heel mooi maar in de gemeente Rheden is het zo. Indien je het niet eens bent met de sociale dienst word je als dwangarbeiders te werk gesteld. Dit overkomt mij ook met een leeftijd van bijna 64 jaar. De afgelopen 5,5 maand mogen werken Daarna terug naar de soos en 2maanden later in de werkverschaffing omdat geen werkgever een oudere wilt hebben