Vakbeweging in Brabant over nieuwe arbeidsmarkt

Vakbeweging in Brabant over nieuwe arbeidsmarkt

22 dec 2015 - webredactie

Vakbeweging in Brabant over nieuwe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging, ook op regionaal niveau. Dit levert de nodige uitdagingen op voor werknemers. In de regio Brabant bemoeit de FNV zich dan ook stevig met de regionale arbeidsmarkt. Samen met andere partijen die een rol spelen op deze regionale arbeidsmarkt heeft het zich verenigd in Pact Brabant. Ruur Spijkerman, lokale bestuurder in Brabant: ‘Door de ogen van de groepen die wij vertegenwoordigen kijken we naar sociale innovatie.’

Brabant proeftuin

‘Brabant moet gaan horen bij de Europese top van economische regio’s,’ vinden ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden (de drie O’s). Daarvoor is een soepele functionerende arbeidsmarkt nodig, die zich steeds weer weet te vernieuwen. Brabant moet proeftuin durven zijn voor arbeidsmarktinnovatie. In 2011 tekenen de drie O’s het Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012 – 2015. Daarin verklaren zij vernieuwende initiatieven te zullen ondersteunen, op elkaar af te stemmen en van kennis en ervaring te zullen voorzien. Zij leveren daar, ieder op hun eigen manier, een bijdrage aan.

Eigen voorstellen

‘Als vakbeweging staan we voor een bijzondere opgave,’ zegt Ruur Spijkerman (bestuurder Lokaal FNV) die in Pact Brabant de vakbeweging vertegenwoordigt. ‘Kijk je naar de samenstelling van het Pact, dan vormen werknemers samen met werkgevers de ‘Ondernemingen’: één van de drie O’s. Dat is in zekere zin ook zo, maar in de praktijk hebben we natuurlijk toch vaak heel andere posities. De vakbeweging komt bovendien op voor de belangen van zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden. Ook zij zijn van belang voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om door de ogen van de groepen die wij vertegenwoordigen te kijken naar sociale innovatie. Dat betekent dat we met eigen initiatieven komen, die naar ons idee bijdragen aan de arbeidsmarkt van de toekomst en de belangen van werkenden dienen.’

Drie initiatieven

En zo heeft de Brabantse vakbeweging drie initiatieven ontwikkeld, die vanuit het perspectief van de werkenden een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe Brabantse arbeidsmarkt:

 • De innovatieve ondernemingsraad

  ‘Als sociale innovatie op de agenda komt, ligt in de praktijk het initiatief toch vaak bij de werkgever. En niet bij de OR,’ zegt Ariane Blokzijl van SBI/FNV Formaat en gespecialiseerd in het trainen van ondernemingsraden. ‘In tijden van reorganisatie, flexibilisering en roosterwijzigingen worden OR’s overstelpt met voorstellen die om advies of instemming vragen.’ Sociale innovatie is echter bij uitstek een thema, waarin werknemers een actieve rol kunnen spelen. In het bedenken van praktische oplossingen voor problemen in het bedrijf kunnen zij hun talenten, vakmanschap en innovatiekracht ontwikkelen. En zo zullen zij ervaren dat hun actieve inzet ook echt leidt tot verbeteringen van processen en producten.

 • Het lerende bedrijf

  Bedrijven moeten steeds beter inspelen op de ontwikkelingen van hun klanten en leveranciers. Daarvoor is in de regio een ‘lerend bedrijfsleven’ nodig. Lerende bedrijven produceren niet alleen kennis, ze weten ook kennis op te nemen en goed te gebruiken. In een proces waarbij iedereen betrokken is: werknemers, leveranciers, eindfabrikanten en klanten.

  Om te beginnen zijn voor de metaalindustrie in Brainport deze uitgangspunten vastgelegd in een ‘Code voor duurzaam marktgedrag’. De Code bestaat uit drie ogenschijnlijk simpele uitspraken die op hun beurt in drie aanbevelingen zijn uitgewerkt. Janny Koppens van FNV Metaal: ‘De uitspraken zijn inderdaad eenvoudig, voor de hand liggend bijna. Maar samen schetsen ze een nieuwe toekomst. Daarin gaan mensen anders met elkaar om, kunnen werknemers zich ontplooien en bespreken werkgevers de koers van het bedrijf met werknemers.’

 • De sterke zzp’er

  Projectleider op dit onderdeel is Ria Hilhorst: ‘De zzp’er is welhaast de mascotte van de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Soms uit passie, soms tegen wil en dank verricht de zelfstandige zonder personeel arbeid op afroep. Dankzij de status van ondernemer, zelf verantwoordelijk voor alle lusten en lasten, vormen zzp’ers de flexibele schil waar werkgevers graag gebruik van maken.'
  Maar veel zzp’ers verslikken zich in hun plannen. In de startfase valt 35% om. Daarom nam de Brabantse vakbeweging in 2013 het initiatief om startende zzp’ers te ondersteunen en hen de noodzakelijke vaardigheden te laten verwerven. Op dit moment is er een pool van 35 ervaren zzp’ers die tot coach zijn getraind om in 2015 zeker 250 jonge ondernemers te begeleiden bij de start van hun bedrijf.

Sociaal kapitaal

‘Dít is onze bijdrage aan de nieuwe arbeidsmarkt’, zegt Ruur Spijkerman. ‘Wat ons betreft gaat dus het niet alleen om investeringen in economisch groei, maar ook in het sociaal kapitaal van bedrijven. In scholing en vorming voor werknemers, meer invloed op werkprocessen, betere arbeidsvoorwaarden. En niet alleen van vast personeel, maar ook van flexwerkers en van zzp’ers.'

Wil jij bijdragen?

Alle gemeenten in Noord-Brabant zijn aangeschreven om in hun gemeente voorbeeldbedrijven voor te dragen om de code te ondertekenen. Ook jij als lokaal kaderlid kan bijdragen. Je kunt aangeven dat een bepaald bedrijf door de FNV benaderd moet worden als je vindt dat het een sociaal innovatief bedrijf is. Kijk hier voor meer informatie: www.codeduurzaammarktgedragmetaal.nl.

Let op: het gaat hier wel alleen om bedrijven in de metaal of klein metaal en alleen in Noord-Brabant. In 2016 wil de FNV de sectorcode onafhankelijk gaan maken en er ook in andere sectoren mee aan de slag gaan.

 

Dit artikel is een ingekorte versie. Het volledige artikel is te lezen op de website van Pact Brabant.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht