Historische zorgafspraken dankzij acties FNV leden

Historische zorgafspraken dankzij acties FNV leden

28 dec 2015 - webredactie

Historische zorgafspraken dankzij acties FNV leden

Mooi resultaat, mede dankzij lokale kaderleden! De FNV heeft samen met het kabinet, de gemeenten en het CNV goede afspraken kunnen maken. Op 15 december werden deze tijdens een bijeenkomst in Den Haag voorgelegd aan ruim 500 leden die de afgelopen maanden actief zijn geweest in de Red de Zorg-campagne.

Menselijke maat terug

Dankzij duizenden leden die zich actief hebben ingezet, dankzij vele kaderleden van Lokaal FNV, dankzij tientallen maatschappelijke organisaties die Red de Zorg hebben gesteund en dankzij vele bekende Nederlanders die zich hebben uitgesproken voor de zorg hebben we de bezuinigingen nu kunnen keren. Dit is een resultaat waar we trots op zijn. Respect, waardering en de menselijke maat in de zorg is terug.

De belangrijkste afspraken:

  • In totaal wordt er voor 300 miljoen euro meer in de huishoudelijke zorg/ondersteuning thuis gestoken. Daarmee zijn de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg verder teruggebracht en kan een groter deel van de werkgelegenheid overeind blijven.
  • Er is 60 miljoen beschikbaar in een soort ‘noodfonds’ om de continuïteit van werkgelegenheid en zorg te garanderen. Hiermee zouden de banen van zorgorganisaties in moeilijkheden, zoals TSN en Verian kunnen worden gered.
  • Er wordt ruim 200 miljoen euro uitgetrokken voor de verpleeg-, en verzorgingshuizen. Hiermee moet de hoge werkdruk aangepakt worden door het inzetten van meer personeel.
  • Er komt een personele bezettingsnorm voor de verzorgings- en verpleeghuizen en de FNV wordt betrokken bij het opstellen van die norm.
  • Het is niet meer mogelijk om op grote schaal thuiszorgmedewerkers sociale rechten af te pakken en gedwongen ZZP’er te maken als alfahulp.
  • De loondump in de thuiszorg wordt gestopt omdat de nieuwe loonschaal in de cao in werking treedt. Dit betekent dat situaties waarbij thuiszorgmedewerkers worden gedwongen om soms wel 20 procent salaris in te leveren, niet meer voor kunnen komen.
  • De functie van huishoudelijke zorgmedewerker wordt breder gemaakt en meer gericht op ondersteuning thuis in de volle breedte. Want thuiszorg is een vak en nu teveel opgeknipt in verschillende functies, waardoor het werk inhoudelijk is uitgekleed, maar er ook soms teveel verschillende gezichten bij een cliënt voorbij komen.
  • Er komt een structureel overleg waarin de vakbonden, de werkgevers en de gemeenten samen gaan toezien op de uitvoering van al deze afspraken. Dit om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij afspraken op papier blijft, maar ook om ervoor te zorgen dat wanneer er in gemeenten in Nederland dingen mis gaan, we dit niet gemeente voor gemeente hoeven aan te kaarten.
  • Ook voor de gehandicaptenzorg komt er een plan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daar krijgt de vakbond een actieve rol in.

Toekomstplannen

Er blijft natuurlijk nog veel te doen in de zorg. We zullen aandacht blijven vragen voor de nog op handen zijnde bezuinigingen. Daarnaast willen we dat de macht van verzekeraars wordt gestopt en dat we een zorgstelsel behouden waarbij de menselijke maat telt. We blijven topsalarissen aankaarten in de ActiZ top 50. We gaan samen met Lokaal FNV in de gemeenten aan de slag, en dus ook met die gemeenten voor goed lokaal en sociaal beleid in het WMO domein. Dus op het gebied van werk en inkomen, ondersteuning thuis, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook zullen we ons de komende tijd hard maken voor behoud van werkgelegenheid van TSN.

Rol Lokaal FNV

Voor wat betreft de naleving van de zorgafspraken zal FNV voor Zorg zeker weer aansluiting zoeken bij Lokaal FNV, zodat er in het vervolgtraject goede samenwerking ontstaat tussen de regionale Red de Zorg-comités en de Lokaal FNV-netwerken.

We gaan tevens het komende jaar scholing opzetten voor de lokale netwerken samen met de sector zorg. En we gaan in 2016 gezamenlijk een aantal focusgemeenten uitkiezen met bestuurders en kaderleden, waar we dan samen gericht aan de slag kunnen gaan. Uiteraard informeren we iedereen zodra hier meer informatie over beschikbaar is.

Wil jij meer informatie over of actief worden voor een regionaal Red de Zorg-comité? Ga dan naar www.fnvvoorzorg.nl/zorgcomite voor meer informatie.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Rien schreef op 20-01-2016

De hele dag op de jaarmarkt in Schijndel handtekeningen opgehaald. 1453 2x in den Haag aangeboden. Gelukkig niet zonder succes