Cliënt in Beeld-prijs 2016: ding mee!

Cliënt in Beeld-prijs 2016: ding mee!

28 dec 2015 - webredactie

Cliënt in Beeld-prijs 2016: ding mee!

Thema: Leefwereld op de overlegtafel

Cliënten die meedenken en adviseren over beleid en uitvoering: dat is cliëntenparticipatie. Hun ervaringen vormen hiervoor de bron. Hoe kom je te weten wat mensen (dagelijks) meemaken als uitkeringsgerechtigde en werkzoekende? Hoe proberen ze uit hun problemen te komen en hoe worden ze daarbij geholpen? Is de informatie die ze krijgen begrijpelijk? Is de manier waarop ze worden behandeld effectief?

Met andere woorden: hoe brengt een cliëntenraad de leefwereld van cliënten, hun dagelijks leven, in kaart? En: hoe wordt die leefwereld, die zo belangrijk is voor beleid en uitvoering, ingebracht tijdens het overleg met gemeenten, UWV of SVB?

Geef het door! 

Heeft jouw cliëntenraad een manier gevonden om de leefwereld in kaart te brengen? En is die op succesvolle wijze tijdens overleg ingebracht? Of ken je een cliëntenraad die daar een goede werkwijze voor heeft gevonden? Ding mee naar de Cliënt in Beeld-prijs 2016!

Voorbeelden kunnen te maken hebben met:

  • Meedenken over nieuw beleid.
  • Vaststellen van beleid of het monitoren van beleid.
  • Betere informatievoorziening over de nieuwe wetgeving.

Alle cliëntenraden (dus niet alleen voor werk en inkomen) kunnen meedingen naar de prijs. Het belangrijkste criterium is dat de inzending een voorbeeld moet kunnen zijn voor andere cliëntenraden.

Voordrachten moeten uiterlijk op 15 februari 2016 bij de LCR zijn ontvangen.

Voordrachtformulier Cliënt in Beeld-prijs 2016

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht