Nieuwe vormen van lokale democratie

Nieuwe vormen van lokale democratie

13 okt 2015 - webredactie

Nieuwe vormen van lokale democratie

Burgers zijn mondiger dan een aantal decennia geleden en willen meer invloed dan eens in de vier jaar stemmen. Ze nemen steeds meer eigen initiatieven en verwachten ook meer mogelijkheden om hun stem te laten horen. De overheid speelt daarop in met verschillende programma’s en initiatieven. De FNV blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen, want ze bieden ook kansen voor kaderleden actief op lokaal niveau, bijvoorbeeld in de rol van intermediair of makelaar tussen burgers (leden) en de gemeenteraad.

De samenleving verandert door onder andere individualisering en het gebruik van social media zoals Facebook en Twitter. De burger van nu staat daardoor anders ten opzichte van de overheid dan een aantal decennia geleden. Deze nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving is een interessant vraagstuk dat op alle niveaus speelt: in 94% van de gemeenten zijn er inmiddels burgerinitiatieven over uiteenlopende onderwerpen en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Democratic Challenge opgestart.

Democratic Challenge
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een eenjarig programma opgestart dat steun biedt aan nieuwe vormen van lokale democratie: Democratic Challenge. Het ministerie wil duidelijk maken dat de lokale democratie niet meer uitsluitend vorm krijgt in de gemeenteraad en het college, maar dat er ook andere vormen denkbaar zijn voor het organiseren van macht, zeggenschap en invloed in het publieke domein. Het programma daagt iedereen uit om samen te zoeken naar nieuwe vormen van lokale democratie. Dit programma loopt tot april 2016. Op www.democraticchallenge.nl lees je alles over het programma en de lokale initiatieven.

Rol van Lokaal FNV
We hebben al eens de vraag gekregen of de FNV door deze ontwikkelingen niet buiten spel staat. Het antwoord is Nee. De geschetste ontwikkelingen bieden ook kansen voor kaderleden actief op lokaal niveau, bijvoorbeeld in de rol van intermediair of makelaar tussen burgers (leden) en de gemeenteraad. We kunnen onze rol versterken door nog meer (potentiële) leden en burgers te betrekken bij onze activiteiten door activerend vakbondswerk. Het is ook mogelijk om aan te sluiten op bestaande initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Kijk eens op de site van Democratic Challenge of er een lokaal initiatief is in je gemeente, mits het uiteraard past binnen de doelstellingen en kaders van de FNV over werk, inkomen en zorg.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht