Nieuwe Lokale Monitor in 2016

Nieuwe Lokale Monitor in 2016

14 okt 2015 - webredactie

Nieuwe Lokale Monitor in 2016

In 2016 voeren we een nieuwe FNV Lokale Monitor uit! De monitor is een vergelijkend onderzoek onder Nederlandse gemeenten. Met dit onderzoek toetsen wij iedere twee jaar het gemeentelijk sociaal beleid en doen we concrete aanbevelingen voor verbeteringen. De nieuwe monitor wordt na de zomer van 2016 gepubliceerd.

In deze nieuwe monitor gaan we niet in op alle thema’s binnen werk, inkomen en zorg, maar zoomen we in op het inkomensgedeelte van het gemeentelijk beleid. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de voorschot op een bijstandsuitkering, maar ook de sancties die kunnen worden toegepast zoals het verlagen of stopzetten van de bijstandsuitkering.

Rol voor lokale kaderleden
Kaderleden op lokaal niveau hebben een belangrijke rol in het onderzoeksproces. Zij zorgen er namelijk voor dat de gemeente meedoet met het FNV-onderzoek en op tijd de vragenlijst invult. Soms moeten er eerst vragen over gesteld worden in de gemeenteraad, voordat een wethouder toezegt. Of moeten kaderleden zelfs een (lokaal) persbericht laten plaatsen dat het enorm teleurstellend is dat een gemeente niet meedoet.

Gemeenteraadsdebatten
De bedoeling is dat de nieuwe monitor na de zomer van 2016 wordt gepubliceerd. Net op tijd voor de debatten die in gemeenten zullen plaatsvinden, voordat de gemeenteraad in november 2016 de gemeentebegroting vaststelt. Vragen die bij de voorstellen van het college voor nieuwe investeringen centraal kunnen staan zijn bijvoorbeeld: trekt de gemeente nog wel voldoende geld uit voor de huishoudelijke hulp? Of investeert de gemeente voldoende in de aanpak van armoede in de stad?

Invloed uitoefenen
Draagvlak onder de lokale samenleving is belangrijk en daarom gaan politieke partijen en gemeenteraden graag het debat aan met burgers en belangengroepen. Dat is voor het lokale netwerk van de FNV dus een uitgelezen moment om invloed uit te oefenen met de monitor in de hand.

Hoog tijd
De laatste FNV Monitor Werk, Inkomen en Zorg is in 2012 gepubliceerd. Vanwege de enorme veranderingen binnen het sociaal domein, heeft de FNV in 2014 ervoor gekozen om een brede gemeenteraadsverkiezingscampagne op te zetten in plaats van een monitor uit te voeren. Daarom is het hoog tijd voor een nieuwe monitor.

We houden jullie op de hoogte!

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

2 reacties

Ans Lokhoff schreef op 28-10-2015

Beste, ik ben zeer geïnteresseerd in de lokale monitor, is het mogelijk mij de laatste versie van deze monitor te sturen? en kan ik alvast mij aanmelden voor de monitor die zomer2016 wordt uitgebracht? met vriendelijke groet, Ans Lokhoff FNV belastingservice en ASV-er. Raadslid voor SP in Den Bosch

Bart Blommers schreef op 07-11-2015

Beste Collega FNV Lokaal, Graag wil ik op de hoogte worden gesteld betreft dit item. Binnen ons Lokaal Netwerk de Meierij, willen we met de Werkgroep Politieke invloeden daarmee aan de slag. Bij deze willen wij als Lokaal Netwerk ons aanmelden om op de hoogte te blijven van de acties. Groetjes, Coördinator Lokaal Netwerk de Meierij, Bart Blommers