Maak jij ook tijd voor taal?

Maak jij ook tijd voor taal?

19 okt 2015 - webredactie

Maak jij ook tijd voor taal?

Als FNV maken we ons sterk voor verbetering van taalvaardigheid van werkenden. Dat doen we via het maken van afspraken in de cao en met bedrijven, waarbij werknemers onder werktijd de kans krijgen om zich te scholen en te ontwikkelen. Lokale FNV-groepen lobbyen in hun gemeenten voor een goede aanpak en faciliteiten voor laaggeletterden.

Pilot
Met Lokaal FNV Achterhoek gaan we een pilot doen waarbij kaderleden worden getraind tot taalmaatje. Zij leren laaggeletterdheid bij werknemers herkennen en verwijzen hen door naar een goed ondersteuningsaanbod. Dit moet onderdeel worden van de dienstverlening van ledenservice.

Actie ondernemen?
Wil je ook iets met dit onderwerp doen in jouw lokale netwerk? Op www.taalwerkt.nl vind je voorbeelden van filmpjes en gesproken teksten van taalambassadeurs.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht