FNV Senioren en Lokaal FNV versterken elkaar

FNV Senioren en Lokaal FNV versterken elkaar

19 okt 2015 - Onno van Buuren

FNV Senioren en Lokaal FNV versterken elkaar

Het bruist in de FNV op lokaal niveau. Lokaal FNV is daar al jaren actief. Nu komen daar ook steeds meer lokale afdelingen van FNV Senioren bij. De twee clubs kunnen elkaar prima aanvullen en versterken, maar willen misverstanden voorkomen. Voorzitter Martin Spanjers van FNV Senioren en Katja Ünlütürk, manager Lokaal/Regionaal FNV, zijn het daar roerend over eens.

Nu het netwerk FNV Senioren zich ook lokaal gaat organiseren, moet je oppassen dat beide clubs in elkaars vaarwater gaan zitten. Gelukkig valt dat reuze mee, zegt Martin Spanjers. 'Vaak lopen ze qua leden toch al door elkaar. Om misverstanden te voorkomen hebben we afgesproken dat we dezelfde gebiedsindeling aanhouden. Als er uitzonderingen qua werkgebied zijn, maken we daar heldere afspraken over. Over het algemeen verloopt het uitstekend. Het is buitengewoon verheugend dat beide groepen bestaan.'

Ontschotten en de verbinding zoeken

'Het algemene uitgangspunt dat sectoren leidend zijn, is een eigen leven gaan leiden,' zegt Katja Ünlütürk glimlachend en verzucht: 'maar dat leidt soms tot misverstanden op lokaal niveau. Gelukkig gaat het op heel veel plaatsen hartstikke goed, maar we horen wel eens dat kaderleden met elkaar twisten over wie de baas is. Dat vind ik buitengewoon verdrietig, want we moeten samen het gevecht naar buiten voeren. Intern moeten we ontschotten en met elkaar de verbinding zoeken.'

'We hebben afgesproken dat we met één stem spreken naar de gemeenten. Het lokale netwerk is het platform waarbinnen de afstemming plaatsvindt, voor alle sectoren. De sector Senioren heeft hier een belangrijke rol te spelen als het gaat om de thema’s die hen raken, zoals pensioen en de WMO. Voor WMO worden allerlei werkgroepen opgericht, waarin Lokaal en Senioren samenwerken om de agenda naar de gemeente te bepalen. Ook de sector Zorg moeten we daarbij betrekken.'

Martin Spanjers, voorzitter FNV Senioren

Martin Spanjer

Thema-bijeenkomsten

Beide groepen organiseren thema-bijeenkomsten. Bijt dat elkaar niet als het over pensioen gaat? Spanjers: 'Dat hoeft niet. Ze kunnen hun eigen bijeenkomsten organiseren, maar hebben dan een andere invalshoek en doelgroep. De lokale FNV-afdeling praat bijvoorbeeld over nieuwe pensioenafspraken en wat die later gaan betekenen voor werkende leden.'

Ünlütürk: 'Ze kunnen ook bijeenkomsten combineren. Bijvoorbeeld eerst een algemene pensioenbijeenkomst van Lokaal, en aansluitend een specifiek verhaal van Senioren. Zo versterk je elkaar.'

Pensioen in zicht

Spanjers: 'Ja, want FNV Senioren houdt vaak bijeenkomsten voor leden die een jaar voor hun pensionering staan, ‘Pensioen in zicht’. Dat gaat onder meer over het omgaan met het sociale gat waar je in dreigt te vallen, als je niet meer naar je werk gaat.'

En als je daar gewoon één bijeenkomst van maakt? 'Dat kan ook. Het komt wel eens voor dat iemand aangeeft dat-ie al tien jaar een algemeen pensioenverhaal vertelt. Dat is heel bruikbaar als inleiding op een algemene thema-avond van FNV Lokaal over pensioen, alleen niet namens FNV Senioren. Dan is het duidelijk voor de mensen die de uitnodiging krijgen. Die avonden zijn heel populair bij leden van rond de 50.'

'FNV Senioren geeft ook voorlichting over de specifieke gevolgen voor senioren van de WMO. Katja en ik vinden dat daar goede afspraken over gemaakt moeten worden.'

Ünlütürk: 'Daarom is het zo belangrijk dat afdelingen van Senioren meedoen met FNV Lokaal. Dat kan in werkgroepen, maar bijvoorbeeld ook door mee te draaien in het bestuur. Kaderleden kunnen dat gewoon zelf bepalen op lokaal niveau.'

Spreekuren                                                                            

Ünlütürk: 'Iets dergelijks heb je met spreekuren; die mogen alleen worden verzorgd door gecertificeerde kaderleden. Sommigen doen dat al jaren vanuit een specifieke bond, maar we zitten nu wel in een integratietraject naar één loket voor alle leden. Het kan zijn dat we daarnaast ook een apart spreekuur organiseren voor specifieke problemen van senioren, in afstemming met de algemene spreekuren. Dan kan een consulent die speciaal is opgeleid voor FNV Senioren ook geraadpleegd worden.'

Spanjers: 'Je moet elkaar aanvullen. Naar buiten toe moet wel helder zijn of je vanuit Lokaal of vanuit Senioren werkt. Het kan zo zijn dat eenzelfde kaderlid de ene avond namens Lokaal een spreekuur houdt, en een andere avond namens Senioren.'

Geen aparte seniorengroep van Lokaal

Spanjers en Ünlütürk willen nog één ding benadrukken: 'De seniorengroepen die opgericht zijn door Lokaal moeten wel onderdeel worden van de sector Senioren. Het is dus niet de bedoeling dat een bestuur van Lokaal een eigen seniorengroep opricht die losstaat van de sector Senioren. Nogmaals, het gaat erom dat we goed samenwerken en met één mond spreken naar de gemeente. Schouder aan schouder!'

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

5 reacties

Lubach W.J schreef op 28-10-2015

Een waar woord "ontschotten" niet bang zijn voor beren op de weg. Het uiteindelijke belang is dat wij de leden werkend/niet werkend in het oog houden. Vaak zijn de belangen gelijkgesteld i.p.v tegengesteld . En door over het tuinhek te kijken de wijde wereld in zal je zien dat over het hek heen dezelfde problemen heer(t)sen. Daarom is een ruime blik noodzakelijk , sector overschrijden denken en vooral doen. Moet een senior enkel in actie komen als zijn pensioen niet geïndexeerd wordt , of moet hij ook aan de poort bij Philips staan bij een cao conflict. Het laatste lijkt mij de waarheid , want zijn kleinzoon werkt er .b.v En dit voorbeeld geldt voor alle werkenden in alle sectoren.. Werkenden en niet werkenden dienen zich sterk te maken tegen afbraak. WE moeten bouwen en wel gezamenlijk

Simon J. de Waard schreef op 28-10-2015

Heerlijk. En voor de zoveelste keer is vergeten dat de FNV Belastingservice ook lokaal werkt. Nog steeds zonder verenigingsstructuur met verenigingsdemocratie. Geen jaarvergadering waar niet-functionerende organen kunnen worden aangesproken, nergens kunnen de vrijwilligers invloed uitoefenen op de hoeveelheid budget die ter beschikking wordt gesteld voor opleiding en computers. Verslaglegging van besluitvormende vergaderingen wordt niet gepubliceerd, zeker niet voor de betrokkenen. Suggesties via de interne site worden, evenals de suggesties van de evaluaties, nooit gepubliceerd, nooit aan de overige invullers voor commentaar verstrekt en al helemaal nooit is ergens voor de indieners zichtbaar wat ermee gedaan werd. Als er zowiezo al eens over gesproken is. Dat valt te betwijfelen, ze lijken jaarlijks hetzelfde. In de FNV Beeldbank nauwelijks foto's van de activiteiten. Kortom, over het democratisch gehalte van de FNV belastingservice valt geen kwaad woord te zeggen, dat is er gewoon niet. Dan is het niet gek dat de invullers uitsterven of weglopen. Volgens Wikipedia werd de aangifte over 2013 nog door 4.900 invullers verzorgd, die van 2014 door 4250 invullers. In één jaar 650 invullers minder, dat moet toch te denken geven. Met de mond wordt door de FNV beleden dat die belastingservice voor de vakbondsleden zo belangrijk is. In de harde praktijk valt dat dus vies tegen. De FNV Belastingservice drijft op de loyaliteit van de grijze vrijwilligers. Die helpen hun medeleden van de bond, ondanks het overduidelijke gebrek aan waardering. Er is waarschijnlijk een zoveelste nieuwe verantwoordelijke, maar de betrokkenen buiten de werkorganisatie zijn daar niet van op de hoogte gesteld. Chris van Vlissingen, wie kent hem niet, daarna Henny Siwabessy, bekend, bekend, en als ik goed ben ingelicht nu Katja Ünlütürk. Hopelijk legt zij meer gewicht in de schaal en geeft zij wel vorm aan het algemene beleidsuitgangspunt dat het de leden zijn, die bepalen wat er moet gebeuren. De werkorganisatie is niet de baas over de vrijwilligers, die het salaris mogen betalen. Wie betaalt bepaalt.

hans de graaf schreef op 29-10-2015

Beste Hans ,dit bericht ontving ik van Lokaal FNV ik stuur je dit door. ik zie je morgen ochtend om naar Utrecht te gaan. met vriendelijke groet, Gijs

Hans Aben schreef op 29-10-2015

Best FNV Antwoord op MAIL van de Hr. Hien, Ben volledig met jou een evenals onze mede DB leden, Het kan en mag niet gebeuren dat er weer twee aparte bonden afdelingen ontstaan binnen FNV Lokaal en FNV senioren Dit gaat ook volgens het DB Lokaal Limburg Noord niet werken, zal hier ook morgen in Utrecht op terugkomen. Wil het FNV hier toch aan vasthouden dan voorzie ik en met mij diverse medestanders dat een van de 2 bonden vastloopt, daarnaast krijgen we leegloop van bestuursleden die gaan kiezen vanuit lokaal naar FNV ouderen en andersom. En hieraan willen wij niet meewerken. Logisch is het dat Lokaal met een divisie FNV senioren werkt, die met een eigen budget kan werken net als alle andere commissie binnen lokaal. Mvgr, Hans Aben Interim voorzitter Lokaal FNV limburg Noord carla.aben@gmail.com From: HienLiem [mailto:liemhien@ziggo.nl] Sent: Thursday, October 29, 2015 12:59 PM To: H Aben; Aben, Hans Subject: Fw: Nieuw elan voor Lokaal FNV Hallo allen, zie onderstaande nieuwsbrief oktober 2015 met diverse belangrijke zaken voor ons, waaronder: 1) de kaarten zijn blijkbaar geschud, Het is blijkbaar een feit dat FNV Senioren los staat van Lokaal FNV. We moeten wel samenwerken is de hoop. Wat ik onlogisch en onduidelijke vind is wie doet dan de politieke beïnvloeding richting gemeenten voor wat betreft WMO etc. Het is toch een UTOPIE dat aparte organisaties met één woord kunnen en moeten spreken. Het is mijns inziens te gek voor woorden wat hier gebeurt. Is dit het einde van de FNV? Waarom kunnen de senioren niet een werkgroep van Lokaal FNV worden? Zowel inhoudelijk als de financiering is het voordelig om onder één vlag te varen. 2) een aantal zaken over de werkplannen 2016 Groet, tot morgen ochtend ca 8.30 uur, Hien

J.J.M. vanSchaijk schreef op 08-11-2015

Hallo Bondsbestuur, Ik vind het prima dat we nu actie ondernemen. Maar het gaat allemaal mondjes maat. Ik vind dat de jongeren veel te weinig, wakker geschut worden. Er moet veel meer aan gehaald worden dat als het zo door gaat, de tijd van de jaren dertig weer terug komt. Als de jongeren zich niet organiseren en ieder voor zich de dienst uit maakt, zijn de bazen in hun nopjes . De bazen zijn voor durend bezig om onrust te zaaien, samen staan we sterk . Er moet veel harder van de toren geblazen worden. In Den Haag wordt beweerd, dat de bonden uit de tijd zijn als dat zou gebeuren hebben zij het helemaal voor het zeggen. Dit is mijn mening ! Met vriendelijke groet, Hans van Schaijk lid van FNV