Beleidskader: waarom en wat kun je ermee?

Beleidskader: waarom en wat kun je ermee?

20 okt 2015 - webredactie

Beleidskader: waarom en wat kun je ermee?

Het nieuwe beleidskader 2015 - 2017 is uitgebracht. Dit beleidskader is geschreven voor FNV kaderleden die actief zijn of actief willen worden in de lokale en regionale belangenbehartiging. In het beleidskader staan de belangrijkste FNV-opvattingen over het lokaal en regionaal beleid omtrent Werk, Inkomen en Zorg.

Waarom een beleidskader?
De FNV wil de beïnvloeding op lokaal niveau versterken en meer werk maken van lokaal sociaal beleid. Dat doen we omdat de overheid steeds meer taken decentraliseert naar gemeenten. Het beleidskader is een hulpmiddel. Naast informatie over de veranderde wet- en regelgeving, vormen de FNV-aandachtspunten als het ware ‘de munitie’ die nodig is om het gemeentelijk beleid te kunnen beoordelen en te beïnvloeden.

Wat kun je ermee?
Het beleidskader is een inhoudelijke basisagenda van waaruit acties kunnen worden ondernomen. In de onderdelen Werk, Inkomen en Zorg is het FNV-beleid voor het lokaal vakbondswerk vertaald in concrete aandachtspunten. Met deze aandachtspunten kunnen lokale belangenbehartigers gericht het lokaal beleid beoordelen en beïnvloeden. Tot slot kunnen lokale belangenbehartigers met de praktische handreikingen en tips direct met de activiteiten aan de slag gaan.

Je vindt hier het beleidskader

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Harm Hovinga schreef op 28-10-2015

Beste webredactie, Ik mis nog de link naar het Beleidskader, zodat geïnteresseerden het kunnen lezen, etc.