Belangrijk bericht!

Belangrijk bericht!

19 okt 2015 - webredactie

Belangrijk bericht!

Nog heel even geduld. Het Algemeen bestuur heeft de instructies invoering regeling financiering lokale netwerken doorgeschoven naar een volgende vergadering. Zoals jullie weten is dat vorig jaar uitgesteld en zijn we in 2015 uitgegaan van de oude financieringssystematiek. In 2016 wordt de nieuwe financieringssystematiek ingevoerd. Hoe dat gaat wordt vastgelegd in instructies voor de financiering van lokale netwerken. Deze instructie zal dan ook pas begin november worden verzonden.

Werkplan
Maar je kunt wel alvast aan de slag met het werkplan. Je kunt het werkplan opvragen bij de begeleidend bestuurder, zodat we kunnen inventariseren welke netwerken en/of afdelingen een begroting gaan indienen. Deze inventarisatie is nodig om het aantal leden per netwerk/afdeling vast te kunnen stellen. Het werkplan zal ook in papier worden uitgedeeld tijdens de kaderdag.

Verkiezingspakket
Het verkiezingspakket dat o.a. bestaat uit een voorbeeldreglement en voorbeelduitnodiging is gereed. Dit pakket waarmee we de netwerken ondersteunen bij het organiseren van hun verkiezingen zal binnenkort verzonden worden naar de netwerken met een aspirant-status.

> Download het werkplan

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

3 reacties

Rien van Lieshout schreef op 28-10-2015

Ik had dit bericht wel willen printen,maar er zit zoveel kleur in,dat ik er maar vanaf zie. Groetjes Rien lid nr 03 1651882

Rien van Lieshout schreef op 08-11-2015

Hoe kan ik een begroting opstellen,als het aantal leden van ABVA-KABO;Bondgenoten;Bouw en Sport,in ons netwerk niet bekent is.

Aad Harms schreef op 28-12-2015

Ik heb een begroting ingediend voor een jubilarissen receptie viering allen voor leden van bondgenoten omdat dat de enige informatie bij mij bekend is als penningmeester van de afd.5022 voormalig.