'Lokale vakbondskracht belangrijker dan ooit!'

'Lokale vakbondskracht belangrijker dan ooit!'

07 jul 2015 - Webredactie

'Lokale vakbondskracht belangrijker dan ooit!'

'Door de gevolgen van de ingrijpende decentralisaties en bezuinigingen is lokaal vakbondswerk belangrijker dan ooit!' stelt Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV en in het dagelijks bestuur portefeuillehouder lokaal FNV-beleid. 'De FNV wil de gemeentelijke beïnvloeding dan ook steviger gaan aanpakken en meer werk maken van lokaal sociaal beleid.'

De FNV heeft twee belangrijke speerpunten gekozen voor de beïnvloeding van het lokaal beleid. Die speerpunten zijn op dit moment 'Sociaal aanbesteden' en 'Stop werken zonder loon' (zie onderaan dit bericht). Deze FNV-speerpunten vormen 'de munitie' die nodig is om het gemeentelijk beleid te kunnen beoordelen en te beïnvloeden. 'Geen gemakkelijke klus', waarschuwt Ruud. 'Het lokale netwerk heeft immers geen formele wettelijke positie in het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid en zal keer op keer die positie moeten opeisen.
Acties in de Zorg, Sociale Werkvoorziening en van bijstandsgerechtigden laten zien dat leden zelf druk kunnen opbouwen op gemeentebesturen en daar succesvol in kunnen zijn. Ook de voormalige FNV Lokaal-groepen waren hier al mee bezig. De successen moeten we delen en ons door laten inspireren.'

Achterban

Ruud: 'Voor het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid, is het belangrijk om te weten welke onderwerpen belangrijk zijn voor FNV-leden. De achterban kan worden bereikt door bijvoorbeeld het organiseren van een themabijeenkomst. Daarnaast hebben kaderleden die actief zijn in de individuele belangenbehartiging contact met leden. Gebundelde signalen van leden kan het lokale netwerk gebruiken om de gemeentepolitiek te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden van de verschillende activiteiten die binnen de lokale netwerken worden georganiseerd en met elkaar daarover afspraken te maken.' Door (potentiële) leden actief te betrekken bij een activiteit, kan de FNV laten zien dat het belangrijk is om vakbondslid te worden en te blijven. Maar ook om als lid zélf mee te doen: één van de basisprincipes van het activerend vakbondswerk. 'Want actieve leden maken zelf de nieuwe vakbeweging!'

Echte banen

'De komende jaren staat er veel op het spel', aldus Ruud. 'Het is daarom van belang nú echt werk te maken van onze speerpunten en daar waar nodig de strijd aan te gaan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de koopkracht voor iedereen op peil blijft en dat er wordt geïnvesteerd in echte banen. Met de speerpunten in het achterhoofd gaan we op lokaal en regionaal niveau één vuist maken. Bespreek in je nieuwe lokale netwerk wie met de speerpunten aan de slag gaan, maak groepjes en zoek naar andere betrokken leden, juist ook uit de gedupeerde sectoren. Zo ontstonden er in de afgelopen tijd op diverse plaatsen Red de Zorg-groepen. Werk daar mee samen. Hun belang voor behoud van werkzekerheid is ook in het belang van andere burgers. Het gaat om zorg of om werkgelegenheid voor zwakke groepen in de gemeentelijke samenleving. Ontdek wat er in jullie gemeenten aan beleid bestaat of ontwikkeld wordt en kies daar een prioriteit uit. Waar kun je invloed op hebben? Hoe kun je met een themabijeenkomst publiekelijk het gemeentebestuur onder druk zetten en laten zien waar de FNV voor staat? De nieuwe lokale FNV-bestuurders ondersteunen je hier bij. Aan de slag!'

De lokale FNV-speerpunten

De FNV heeft twee belangrijke speerpunten gekozen voor de beïnvloeding van het lokaal beleid, waarvoor centrale campagnes zijn opgezet:

  • Stop werken zonder Loon: Met deze campagne wil de FNV bereiken dat gemeenten bijstandsgerechtigden niet (meer) verplichten om werk te aanvaarden waar zij geen loon voor ontvangen en dat niet bijdraagt aan de eigen ontwikkeling en arbeidsmarktkansen.
    Meer informatie: www.fnv.nl/stopwzloon. Lees hier het rapport 'Stop Werken Zonder Loon' waarin alle resultaten van het meldpunt Werken Zonder Loon van de FNV staan: www.fnv.nl/rapportswzl.
  • Sociaal aanbesteden: Steeds meer aanbestedingstrajecten in de bouw, de thuiszorg en in het vervoer worden uitgevoerd door gemeenten. Doordat veel gemeenten voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, leidt dit tot verslechterde arbeidsvoorwaarden voor werknemers, het verdwijnen van banen en achteruitgang van dienstverlening. De FNV wil een sociaal gemeentelijk aanbestedingsbeleid stimuleren.
    Meer informatie: www.fnv.nl/sociaalaanbesteden.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Bernard Koolen schreef op 21-12-2015

beste Web redactie, We zijn in het lokale netwerk "Mijerijstad"bezig met een groepje "politieke beinvloeding". Hierboven staan de speerpunten van het FNV. In 2016 willen we hier meer gestalte aan geven, met name aan het eerste speerpunt. Wat kunnen we van het FNV voor adviezen, en ondersteuning verwachten? Met vriendelijke groet, Bernard Koolen (FNV kaderlid)