Onderzoek naar verruiming lokale belastingen

05 feb 2015 - Webredactie

Onderzoek naar verruiming lokale belastingen

Het kabinet denkt na over meer mogelijkheden voor gemeenten om belasting te heffen. Minister Plasterk (Binnenlandse zaken) en staatsecretaris Wiebes (Financiën) gaan dit onderzoeken.

Het verschuiven van bevoegdheden naar gemeenten past in een langlopende trend. Op dit moment worden steeds meer taken en verantwoordelijkheden rond werk, inkomen en zorg verschoven naar gemeenten. Denk hierbij aan de Participatiewet en de WMO.

Het nadenken over meer decentraliseren van bevoegdheden wat betreft het innen van belastingen, is echter een nieuwe dimensie in de discussie. Gemeenten vragen hier echter al langer naar, maar vonden tot nu toe in de landelijke politiek weinig weerklank. Op dit moment is het aantal lokale heffingen relatief beperkt. Hier kan dus verandering in komen.

Lees verder op de website van de rijksoverheid >>

Lees verder op de website van de NOS >>

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht