Kader in beeld: Beate de Ruiter

Kader in beeld: Beate de Ruiter

04 feb 2015 - Webredactie

Kader in beeld: Beate de Ruiter

Deze keer een interview met Beate de Ruiter, voorzitter van FNV Lokaal en het nieuwe Netwerk Groningen in oprichting.

Wie ben je en waar kom je vandaan? 
Ik ben Beate de Ruiter, geboren in Twente en nu alweer 37 jaar wonend in Groningen.

Hoe ben je actief geworden?
Ik ben 6 jaar geleden, na een discussie met een lid, min of meer uitgedaagd om actief te worden in FNV Lokaal. Ik mocht FNV Lokaal vertegenwoordigen in de Cliëntenraad SoZaWe Groningen en heb dat 5 jaar (max. zittingsduur) gedaan.

Hoe ben je nu actief voor de vakbond?
Ik ben ondertussen voorzitter van FNV Lokaal en het nieuwe Netwerk Groningen (i.o) geworden. Verder ben ik door de FNV opgeleid tot adviseur sociale voorzieningen en budgetcoach. Daarnaast zit ik in het Netwerk vrouwen FNV Noord.

Wat is een FNV budgetcoach?
Een nieuwe vorm van dienstverlening waarmee we leden die beter met geld om willen leren gaan adviseren en desgewenst begeleiden. Soms zijn dit mensen met schulden, maar ook mensen die een mogelijkheid zoeken om te sparen voor bijvoorbeeld een vakantie.

Waar haal je voldoening uit in je vrijwilligerswerk? Welke successen heb je gehaald?
Dat we inhoudelijk kunnen bijdragen aan het gemeentelijke sociaal-maatschappelijk beleid. We worden gezien en gehoord door de lokale politiek. We staan pal voor de belangen van onze leden en voor de belangen van al die andere "Stadjers" die niet gehoord of gezien worden. Door de opleidingen van de FNV kan ik onze individuele leden wegwijs maken in de financiële jungle die momenteel welig tiert bij het Rijk, Gemeenten en Belastingdienst; toeslagen, voorzieningen en regelingen.

Welke rol moet de nieuwe FNV lokaal innemen?
We moeten blijven lobbyen. Vinger aan de pols houden (verkiezingsbeloften). Soms ook van binnen uit (bijvoorbeeld via de cliëntenraad) het systeem veranderen. We gaan binnenkort op in het nieuwe lokale netwerk. Actueel speelt de Participatiewet, het Armoedebeleid en de WMO.

Hoe ziet de vakbond er over 10 jaar uit?
Op dit moment zitten we echt in een omvormingssituatie, dat zal wel tot begin 2016 duren. Er wordt nu iets nieuws geschapen. En dat biedt nieuwe kansen.
Ik hoop dat we weer groter worden met meer leden, ook onder de jongeren. Ik hoop op meer en beter werk voor iedereen. Dat het fenomeen "werkende armen" uitgeroeid is. Dat een zorgzame en sociale ondersteuning voor diegenen die daar een beroep op moeten doen vanzelfsprekend is en niet tot tweedeling of uitsluiting leidt zoals nu het geval is. De FNV krijgt in de toekomst een grotere en bredere betekenis in onze samenleving. Mensen werken niet meer hun hele leven lang voor 1 werkgever en de samenleving individualiseert. Een lidmaatschap van de nieuwe FNV heeft dan een waardevolle rol als verbinder, als baken en als belangenbehartiger.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht