FNV Senioren Groot-Goes, voorlichtingsmiddag SABEWA

Van 20 juni 2018 14:00 tot 20 juni 2018 15:30

FNV Senioren Groot-Goes, voorlichtingsmiddag SABEWA

FNV Senioren Groot-Goes organiseert een voorlichtingsmiddag op woensdag 20 juni 2018 in: De Spinne, Joseph Lunslaan 7, 4463CV Goes.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt rond 15.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door Sabewa en gaat over belasting(inning) en dergelijke van de gemeenten en waterschap Zeeuwse Stromen).
De volgende onderwerpen komen ter sprake:
1. Sabewa Zeeland in het algemeen en informatie over wat Sabewa Zeeland doet.
2. Bezwaar maken tegen de aanslag.
3. Kwijtschelding van de aanslag/belasting, kan dit en hoe kan men dit verkrijgen?
4. Betalingsregeling treffen.
5. Vragen?
Door het bestuur zijn nog enkele punten ter behandeling toegezonden en deze worden in
bovenstaande onderwerpen verwerkt.

Sabewa is vooral in 2017 nogal in het nieuws geweest. Soms terecht, vaak ook niet terecht.
Daarom heeft het Bondenberaad Groot Goes hen uitgenodigd om u voorlichting te geven over het werk wat zij doen en voor wie. Ook nu verwachten wij weer een grote opkomst.

Voor meer informatie kunt u mailen naar emailadres: aug.kok@planet.nl of bellen naar 0113-215708.

 

Deel deze Activiteit